Eesti keeles
Veebruar 2016
E
T
K
N
R
L
P
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
Koolitused
Toimunud koolitused
Uudised

Avalikud Koolitused

21. jaanuar 2016-22. jaanuar 2016 - PARIMATE MÄNGIJATEGA MEESKOND VÕIDAB. *Sisekoolitus. Välja müüdud.

21. ja 22.01.2016 koolitused on välja müüdud.

 

Koolituse teemad:

1) Töörõõm ja motivatsioon

2) Tõhus ajakasutus

 

Koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi. Koolitusel tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud üle 10 aasta. Viinud läbi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 
28. jaanuar 2016 - "EESMÄRGIKESKNE E-SUHTLUS: põhimõtted, õigekiri ja hea stiil" *Sisekoolitus. Välja müüdud.Koolituse eesmärk: 
 
Õpetada koostama korrektseid, selgeid ja arusaadavaid ametikirju; selgitada tekstiloome, sh e-kirjade koostamise eripära; värskendada osalejate teadmisi eesti õigekeelest ja heast stiilist; tutvustada üld-, ameti- ja bürokraatiakeele tunnuseid ning õpetada vältima kantseliiti ja võõrkeelendeid; tutvustada keelehooldeallikaid, sh e-materjale. Praktilised harjutused õpitu kinnistamiseks. 

Koolituse sisu: 
 
Õigekiri, õigekirja norm ja hea tava. Keeleseaduse nõuded normi ja tava järgimiseks. Ametikeele eripärad. 
E-kirja erinevus paberkirjast. Kirjutise eesmärk, sihtrühm. Kirja standard. Viisakus ja hea tava. Ametikirjadele ja avaliku teabe nõuetele vastamine.  
Lühidus, täpsus, mõistetavus. Lauseehituse mõju lugejale. 
Kuidas hoida lugeja huvi: kirja pikkus, kuidas liigendada, kuidas tuua esile oluline teave. Lühikirjutamise põhireeglid. Mida e-kirja vormistades veel arvestada. 
Halb stiil, stiili mõju arusaadavusele ning lugeja huvile.  
Eesti keel üleilmses ruumis. Kuidas vältida võõrast keelt eesti keeles: sõnavara ja grammatika. Eurobürokraatia keel, halvad toortõlked inglise keelest. 
Bürokraatiakeel, mõttetud fraasid, tühisõnad ja nende vältimine. 
Eesti õigekeele uuendused. 
 
Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi 
 
Koolituse meetod: 
 
Koolitus seob loengu praktiliste harjutustega ning rakendab aktiivõppe meetodeid.  Lisaks suunab ja julgustab koolitus kasutama hea keele internetiallikaid ja tutvustab sobivamaid keelehoolderaamatuid. Lektor vastab osalejate küsimustele koolituse kestel ja lõpus.
 
Lektor:

Loone Ots, lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetab TÜs eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut aastast 1993. Olnud mitme välisülikooli külalislektor. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele valdkonnas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. Eesti Keeletoimetajate Liidu liige.
 29. jaanuar 2016 - UUS! "SUHETEKESKNE MÜÜK" praktiline koolitus müügijuhtidele ja -spetsialistidele 29. jaanuaril 2016. *Välja müüdud.

Uus! "Suhetekeskne müük"

Kuidas suurendada oma müügitulemusi 

praktiline koolitus 29. jaanuaril 2016
 

 

Kui Sinu müügitulemused ei ole enam sellised, nagu soovid ja kliendid ei ole alati valmis avatult suhtlema, siis on see programm just Sinule!
 

Koolitus on mõeldud müügi- ja turundusjuhtidele, müügispetsialistidele, kliendihalduritele jt huvilistele, kes soovivad müüke suurendada, kliendisuhteid luua ning klientidega suheldes leida parimaid lahendusi müügieesmärkide saavutamiseks.

 
Koolituse eesmärk
 
-Suurendada oskust, kuidas müügis eesmärgipäraselt tegutsedes saavutada parimaid tulemusi. 
-Arendada praktilisi oskusi, kuidas kliendikeskselt ja tulemuslikult müügitööd teha ning kuidas luua kliendiga pikaajalisi partnerlussuhteid.
-Anda positiivne "süst", kuidas enda kasutamata potentsiaali rakendada selliselt, et olla parem müügiinimene ka isiklikel põhjustel.
 
 
Allpool toodud 8 akadeemilise tunni pikkuse programmi tulemusel on müügiinimesed võimelised rohkem saavutama, ennast ja müügitööd paremini mõistma ning oma tegevusi ja tulemusi planeerima ning analüüsima.
 
Koolituse programm:
 
29. jaanuaril 2016 kell 10.00-17.00
 
1. Müügitegevuseks ettevalmistus
  - Mina ja müümine
     - mida oma töölt ootan
     - mida ma tegelikult teen
     - milline inimtüüp ma olen
  - Minu tegevuste kontroll
     - mida ma saan müügitegevuses kontrollida
     - mis ei ole minu kontrolli all

  - Mis määrab müügitöö edukuse
     - kuidas tekib usaldus
     - mida usaldus mõjutab

2. Milline on Sinu sihtgrupp?
  - Kus ja kes on Sinu turg?
  - Müügitoru.
  - Viis gruppi, kes saavad kasu sinu tegevusest.
  - Planeerimine - eesmärkidest ja nende olulisusest.
 
3. Kontakt.
  - Kuidas olla kliendi juures teretulnud.
  - Miks inimesed ostavad?
 
4. Hinda kliendi olukorda
  - Kliendi vajaduste mõistmine.
  - Kuidas küsimusi esitada.
  - Nõuandeid aktiivseks kuulamiseks.
  
5. Lase kliendil kogeda pakutava väärtust. 
  - Näita kliendile, millist väärtust sa pakud.
        - toote omadus ja kasulikkus
  - Hinna põhjendamine.
 
6. Ole kindel, et tehing toimub.
  - Läbirääkimiste peamised mõjutajad.
       - vastuväited on tagasiside
       - mida vastuväidetega peale hakata
  - Ostusignaalide äratundmine
  - Millal ja kuidas küsida tehingut.
 
7. Hoolitse selle eest, et klient oleks rahul. 
  - Milline väärtus on kliendi rahulolul?
       - pH tasakaal?
  - Kindlusta tehingujärgne rahulolu.
  - Rahulolematuse hoiatavad märgid.
 
8Juhi, motiveeri ja arenda ennast 
  - Täiusta enda müügioskuseid.
  - Milline on Sinu kaubamärk?
  
 
Mida osalejad koolituselt saavad?
 
Selged juhised ja täiendavad oskused, kuidas suurendada müügitöö tulemuslikkust ning kuidas luua ja hoida kliendiga pikaajalisi partnersuhteid. Koolitus on praktiline, motiveeriv ja kasulik. 
 

Töömeetod: koolitusel tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid, arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks.

Koolitaja:

Guido Paomees, hinnatud müügi- ja juhtimiskogemus-tega praktik, sh koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 11 aastat. Koolitanud Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009, 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido Paomees on töötanud müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Viimase ligi 21 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügiinimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös rakendada.


Hea võimalus täiendada enda müügioskusi praktilisel koolitusel, mille viib läbi valdkonna hinnatud koolitaja ja konsultant Guido Paomees.
 

Osalejate arv koolitusgrupis on piiratud.


*Sooduspakkumine!

Kuni 21. jaanuarini 2016 kehtib osalejale soodushind 169 eurot+km! 

Hiljem registreerujatele hind 246 eurot +km!

Mitme osaleja registreerimisel ühest ettevõttest kehtivad lisasoodustused!


*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse sisekoolitusena! Programmi koostame Teie organisatsiooni soove ja vajadusi arvestades. Koolitus viiakse läbi eesti, inglise või vene keeles. Küsige lisainformatsiooni ja pakkumist.Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 03. veebruar 2016 - TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS. 3. veebruaril 2016 Tallinnas

Uus! TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS

tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele  (Tallinnas)

 

Lugupeetud ettevõtte ja asutuse juht, haldusjuht, turvajuht, majandusjuhataja- tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud! 
 

Olete oodatud osalema tuleohutuse seaduse koolitusele töökoha tuleohutuse paremaks korraldamiseksKoolitus 3. veebruaril 2016 Tallinnas. 

Tuleohutuse seadus sätestab isikute kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelelevalve teostamise korra.

Koolitusel anname ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. 


Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks ettevõttes. Päeva kestel käsitlemisele tulevad teemad: tuleohutuse seadus, tuleohutuse eest vastutavate isikute õigused, kohustused ja vastutus, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted, nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele, tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused, evakuatsiooninõuded, käitumine tuleõnnetuse korral, esmased tulekustutusvahendid, tuletöö.


Koolituspäev on praktilise sisuga, koosneb lühiloengutest, konsultatsioonist ja aruteludest. Teoreetilised loengud on illustreeritud näidis-materjalidega. Lektor vastab osalejate küsimustele loengu kestel ja lõpus.


Koolitusel osalejatele väljastame tõendi koolituse läbimise kohta.

 

Koolituse lektor

Koolituse viib läbi Juri Jemeldjažev, tuleohutuse valdkonna spetsialist ja koolitaja. 2013-2014 läbis ta koolituse päästeinspektori ja tuleohutusspetsialisti 5. kutsetase. Alates 2007. aastast tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal alates 1977. aastast. 

 

Koolituspäev on mõeldud Teile, kes peate kursis olema tuleohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmisega ning oskama kehtivaid nõudeid edukalt rakendada oma töös. 


*Sooduspakkumine kiirematele registreerujatele!

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 15. jaanuarini 2016 soodushinnaga 118 eurot +km! 

 

Kohtumiseni koolitusel!

Hansa Konverentsid
10. veebruar 2016 - UUS! "EESMÄRGIKESKNE E-SUHTLUS: PÕHIMÕTTED, ÕIGEKIRI JA HEA STIIL" 10. veebruaril Tallinnas *Välja müüdud.

 
Uus! "Eesmärgikeskne e-suhtlus: põhimõtted, õigekiri ja hea stiil"

Praktiline koolitus 10. veebruaril 2016
 

 


Hansa Konverentsidel on hea meel kutsuda Teid osalema meie menukale koolitusele "Eesmärgikeskne e-suhtlus: põhimõtted, õigekiri ja hea hea stiil", mis toimub 10. veebruaril 2016 "Seiklusjutte Maalt ja Merelt" seminariruumis (Tartu mnt 44), Tallinnas
 

Koolituse eesmärk

Koolitusel tutvustatakse selge keele põhimõtteid, sõnumi lugejakeskset esitamist ja viimaste aastate uuendusi eesti õigekirjas, sh suur- ja väiketähe ning kirjavahemärkide kasutamises. Õigekeelsussõnastik 2013 ja "Ametniku soovitussõnastik" 2014: mis on muutunud? Näidatakse, kuidas e-kiri ja e-kirjutis laiemalt erinevad sama sisuga tekstidest paberil. Tutvustatakse e-kirjutiste formaate ja nende eripära. Vaadeldakse tüüpilisemaid stiilivigu, sh bürokraatiakeelt ja võõrkeelendeid, kirjutistes ja õpetatakse neid vältima.

Koolitus seob loengu praktiliste harjutustega ning rakendab aktiivõppe meetodeid. Teoreetiline osa sisaldab tegelikke näiteid teema sagedasemate probleemide ja eksimuste kohta. Igas plokis teeme harjutusi, toome juurde näiteid osalejate kodulehe tekstidest. Lisaks suunab ja julgustab koolitus kasutama hea keele internetiallikaid ja keelehoolderaamatuid.

 

Koolituse sihtgrupp

Oodatud on kõik, kel huvi õige, arusaadava ja heas sõnastuses e-suhtluse vastu - sekretärid, ametnikud, müügi- ja turundusspetsialistid, kodulehtede sisuloojad ja teised huvilised.

 

Koolituse lektor

Koolituse viib läbi valdkonna hinnatud lektor Loone Ots, teadlane ja dramaturg. Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetab TÜs eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut aastast 1993. Olnud mitme välisülikooli külalislektor. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele vallas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. Eesti Keeletoimetajate Liidu liige. 

 

*Kiirematele registreerujatele sooduspakkumine!
 

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 29. jaanuarini 2016  soodushinnaga 119 eurot +km!

Alates 30.01.2016 osaleja hind 156 eurot +km.

*Mitme osaleja puhul ühest ettevõttest kehtivad hinnasoodustused!


*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse sisekoolitusena! Koolitus on praktiline ja kasulik. Programmi koostame Teie organisatsiooni vajadustest lähtuvalt.Kohtumiseni koolitusel!
 

Hansa Konverentsid

 
16. veebruar 2016 - TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS. 16. veebruaril 2016 Tartus!

Uus! TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS

tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele  (Tartus)

 

Lugupeetud ettevõtte ja asutuse juht, haldusjuht, turvajuht, majandusjuhataja- tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud! 
 

Olete oodatud osalema tuleohutuse seaduse koolitusele töökoha tuleohutuse paremaks korraldamiseksKoolitus 16veebruaril 2016 Tartus. 

Tuleohutuse seadus sätestab isikute kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelelevalve teostamise korra.

Koolitusel anname ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. 


Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks ettevõttes. Päeva kestel käsitlemisele tulevad teemad: tuleohutuse seadus, tuleohutuse eest vastutavate isikute õigused, kohustused ja vastutus, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted, nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele, tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused, evakuatsiooninõuded, käitumine tuleõnnetuse korral, esmased tulekustutusvahendid, tuletöö.


Koolituspäev on praktilise sisuga, koosneb lühiloengutest, konsultatsioonist ja aruteludest. Teoreetilised loengud on illustreeritud näidis-materjalidega. Lektor vastab osalejate küsimustele loengu kestel ja lõpus.


Koolitusel osalejatele väljastame tõendi koolituse läbimise kohta.

 

Koolituse lektor

Koolituse viib läbi Juri Jemeldjažev, tuleohutuse valdkonna spetsialist ja koolitaja. 2013-2014 läbis ta koolituse päästeinspektori ja tuleohutusspetsialisti 5. kutsetase. Alates 2007. aastast tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal alates 1977. aastast. 

 

Koolituspäev on mõeldud Teile, kes peate kursis olema tuleohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmisega ning oskama kehtivaid nõudeid edukalt rakendada oma töös. 


*Sooduspakkumine kiirematele registreerujatele!

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 2. veebruarini 2016 soodushinnaga 118 eurot +km! 

 

Kohtumiseni koolitusel!

Hansa Konverentsid
17. veebruar 2016 - GOOGLE ANALYTICS - veebianalüütika kasutegur ettevõtjale ja turundajale. Praktiline koolitus 17. veebruaril 2016

Uus! "GOOGLE ANALYTICS"  

Veebianalüütika kasutegur ettevõtjale ja turundajale
praktiline koolitus
 

Hea ettevõtte juht, turundusjuht, müügijuht, kodulehe loojad jt huvilised!
 

Olete oodatud koolitusele "Google Analytics - veebianalüütika kasutegur ettevõtjale ja turundajale", mis toimub 17. veebruaril 2015 Technopolis Ülemiste  VIP seminariruumis (Lõõtsa 6), Tallinnas.  

Soovid viia ettevõtte veebianalüütika uuele tasemele? Saada tagasisidet, kui suurt osa veebilehe potentsiaalist Sa tegelikult kasutad ja kuidas tõsta veebilehe efektiivsust? 

Google Analyticsi praktiline koolitus ei vasta mitte ainult eelnimetatud küsimustele, vaid annab ka juhiseid kuidas veel enam külastajaid kodulehel panna soovitud tegevusi tegema.

Kasuteguri suurendamiseks ja õpitu kinnistamiseks viime koolituse läbi töötoa vormis, palume kaasa võtta sülearvuti. 

Muutunud tarbijakäitumine on toonud kaasa uusi suundi ja võimalusi Google Analyticsi kasutamise kohta internetiturunduses. Google Analyticsi oskuslik kasutamine annab ettevõttele väärtuslikku infot, mille rakendamine kodulehel või kampaaniates suurendab kasutegurit. Google Analyticsi info põhjal saab analüüsida külastajate käitumisharjumusi, turunduskanalite kasumlikkust, kodulehe eesmärkide toimimist jpm. 

Koolitusel on kohapeal võimalus Sinu oma keskkonnas teha turundusalaseid otsuseid, eelduseks enda ettevõtte kodulehe Google Analyticsi kontole ligipääs.

Päeva kestel vastame küsimustele:

millised mõõdikud on olulised ja kuidas neid mõõta 

- millised on Google Analyticsi olulisemad raportid

- kuidas mõõta iga kanalit, mida turunduses kasutad 

- kuidas luua ja kasutada Sinu vajadustele sobivaid segmente ja raporteid 

- kuidas suunata rohkem külastajaid soovitud toimingutele.

 

Koolituse kestel saate parema tervikpildi, kuidas läheb reaalselt Sinu ettevõtte kodulehel - saad koostada ettevõttele olulisi raporteid, analüüsida juba kogutud infot ja panna paika tegevusplaan kodulehe parendamiseks.   

Kuidas mõõta ja analüüsida just Sinule vajalikku infot- sellest kõigest räägime praktilisel koolitusel Google Analyticsi töötoas.


Lektor
 

Diana Taluri, kes on viimased 15 aastat olnud tegev internetimeedias. Peamiselt on nõustanud Eesti ettevõtteid online-reklaami-kampaaniate ja erinevate interneti projektide osas. Teadmisi turunduse kohta on täiendanud EBS-i magistratuuris, mille lõpetas aastal 2009. Viimasel ajal on tema fookus rohkem suunatud sotsiaalmeediale, mis võimaldab paljudel ettevõtetel end nähtavamaks teha. 2011. aastal alustas ta ettevõtlusega Austraalias, kus lõi brändi Marketing Sharks. Pea neli aastat on firma tegutsenud ka Eestis. 2015. aastast annab ta oma teadmisi edasi ka EBS-i tudengitele.

 

Tegemist on praktilise koolitusega, kohtade arv grupis piiratud.


*Sooduspakkumine!

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 5. veebruarini 2016 soodushinnaga 129 eurot +km! 

Alates 06.02.2016 osaleja hind 158 eurot +km. 

Mitme osaleja registreerimisel ettevõttest kehtivad lisasoodustused!

 

Kohtumiseni Google Analyticsi töötoas!

 

Hansa Konverentsid

 

 

 

 
19. veebruar 2016 - UUS! KUIDAS ISE MÕJUTADA OMA TULEMUSLIKKUST. Praktiline koolitus 19. veebruaril 2016 Tallinnas

UUS! "Kuidas ise mõjutada oma tulemuslikkust" 

Praktiline koolitus 19. veebruaril 2016Koolituse eesmärk

Mitte lihtsalt osalejaid "harida", vaid kutsuda esile nähtavaid positiivseid muutusi inimeste käitumises, hoiakutes ja töö tulemustes. 


Koolituse sisu

Kuidas mõjutada oma tegevuste tulemusi?
 

Minust sõltuvad ja mittesõltuvad tegurid.

-Milline inimtüüp ma olen?

-Kuidas keskenduda asjadele, mida saan mõjutada?

-Mis minust sõltub ja on minu kontrolli all.

-Suhtumise olulisusest.

-Kas teadmisi on kunagi liiast?

-Kuidas mõõta oma pingutust? 
 

Mis mind motiveerib oma tööd tegema?
 

-Kuidas mul täna läheb, kuidas mulle minu töö meeldib?

-Mis on see töö tegelikult, mida ma teen?

-Mis mind motiveerib?

-Vabandused või lahendused.

-Küsimus, mis annab jõu.

-Mida ma tegelikult tahan?
 

 Mida osalejad koolituselt saavad?
 

-Teadmise, kuidas iseennast paremini ja lihtsamini motiveerida.

-Oskuse mõista, mis meist sõltub ja mis mitte; kuidas nende faktoritega toime tulla.

-Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks.
 

Koolitaja: 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 11 aastat. Tema tooteportfelli kuuluvad müügi- meeskonnatöö- ja juhtimiskoolitused. Koolitanud Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinas ja Tartus) 2005-2009 ja 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat.

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis Guido regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 25% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 


Tule ja kuula valdkonna hinnatud lektorit ning saa osa praktilisest koolitusest 19. veebruaril 2016!
 

Registreerudes osalema *kuni 8. veebruarini 2016 kehtib soodushind 129 eurot + km! 

Alates 09.02.2016 osaleja hind 168 eurot +km

*Mitme osaleja puhul ühest ettevõttest kehtivad lisasoodustused!
 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse, motiveerides kolleege praktilise, kasuliku ja meeldejääva koolitusega. Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Koolitus viiakse läbi eesti, inglise või vene keeles. Küsige lisainformatsiooni ja hinnapakkumist! 

 

Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 01. märts 2016 - UUS! "TASUVUSE AHEL. 2-päevane praktiline FINANTSKURSUS" 1. ja 4. märtsil 2016 Tallinnas

"TASUVUSE AHEL"  

Tegevuse / toote / teenuse / investeeringu tasuvus 

*Uus! 2-päevane sülearvutipõhine finantskursus

 

Meil on hea meel Teid kutsuda osalema 2-päevasele finantskursusele, mis toimub 1. ja 4. märtsil 2016 Tallinnas. 


Praktiliste näidete ja teooria abil selgitatakse tasuvuse koostisosi, mis alustel tasuvust hinnata, milliste meetodite abil tuletada uute toodete või investeeringute mõju tulevaste perioodide tasuvusele ja kuidas suunata tasuvuse arengut finantssihtidel põhineva eelarveprotsessi kaudu. Sülearvutipõhine praktikum järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid MS Excelis. 

Sihtgrupp: praktikum on mõeldud teile, kes osalete ettevõtte ja projektide eelarve koostamise protsessis ja kelle otsustest sõltub ettevõtte tulevane edu ja jätkusuutlikkus

Meetodid: lühiloengud, ülesanded MS Excelis kohapeal lahendamiseks, tulemuste analüüs ja hindamine.

 

Töötuba 1 - 1. märtsil 2016 kell 10.00–15.30

TEGEVUSE TASUVUS JA FINANTSSIHTIDE OLEMUS
 
Aruanded kui analüüsi alus
-bilanss, kasumiaruanne, rahavogude aruanne

Suhtarvuanalüüsi sisu ja vajalikkus
-staatiline ja dünaamiline likviidsus

Suhtarvuanalüüs
-käibekapitali suhtarvud ja kasumi kvaliteedimäär
-kapitalistruktuur
-tasuvusmarginaalid (EBIT, EBITDA jne)
-kulu-maht-kasum
-piirkasum, tasakaalupunkt rahas ja ühikutes
-operatiivne võimendus
-finantsvõimendus ja kapitali hind
-rentaabluse näitajad (opROA, opROE ja DuPont seosed)

Ülesanded excelis: ettevõtte finantsanalüüs.


Töötuba 2 - 4. märtsil 2016 kell 10.00–15.30

 
TOOTE/TEENUSE TASUVUS JA INVESTEERIMISE OTSUSED

TOOTE TASUVUS

Kulude loomus ja liigendus
-muutuv, otsene, kaudne ja perioodi kulu
Omahind–tootmis- ja puhas omahind
-tegevuspõhine (ABC) kuluarvestus ja omahinna kalkuleerimine

INVESTEERINGU TASUVUS

Raha aegväärtus

-raha aegväärtus (time value of money, PV, FV, PMT, RATE jne)

Ülesanded excelis: aegväärtus.

Investeeringute hindamismeetodid 
-investeeringu rahavoogude arvestus
-pikaajaliste investeeringute nõutav tasuvusmäär (hurdle rate)
-kapital, kapitali hind (WACC) ja ROIC

Investeeringu tasuvus
-tasuvusaeg (Paypack period)
-sisemine intressimäär (IRR) ja MIRR (mugandatud IRR)
-puhas nüüdisväärtus (NPV)
-tasuvusindeks (PI)
-NPV ja IRR ristumispunkt

Ülesanded excelis: investeeringu tasuvus


Palume Teil kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.


Finantskursuse viib läbi New Yorgis sündinud, rahvusvahelise taustaga finantsanalüütik ja koolitaja, Rita Ilisson.

Maailmapanga ja teiste rahvusvahe-liste doonorite konsultant alates 1991. Õppejõud, analüütik ja autor, kes on töötanud USAs, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Albaanias jt riikides. Käesoleval ajal teostab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees. 2001-2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) ja Agenda Komitee liige. Olles töötanud rahvusvaheliste doonorite poolt finantseeritud projektides, on tal ulatuslikud kogemused riikide abistamisega nende arvestuse, auditeerimise, finantsjärelevalve ja äriõiguse strateegiate, poliitikate ja regulatsioonide reformimisel ning arendamisel .


*Sooduspakkumine kiirematele registreerujatele!

Registreerides end osalema 2-päevasele kursusele kuni 19. veebruarini 2016 kehtib soodushind 328 eurot +km!

Alates 20.02.2016 osaleja hind 436 eurot +km.

Mitme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtivad lisasoodustused!

 

Kohtumiseni kursusel!

Hansa Konverentsid 
04. märts 2016 - "TÕHUS AJAKASUTUS. KUIDAS SAAVUTADA VÄHEMAGA ROHKEM?" Praktiline koolitus 4. märtsil 2016 Tallinnas

"Tõhus ajakasutus"

Kuidas saavutada vähemaga rohkem?

4. märtsil 2016 TallinnasKui tunned, et aega on vähe ja palju olulisi tegevusi jääb tegemata või lükkub edasi, siis on see seminar just Sulle! 
 

Koolituse eesmärk
 

Õppida väärtustama oma aega ning leida praktilisi tööriistu aja veelgi tõhusamaks kasutamiseks seatud eesmärkideni jõudmiseks.
 

Koolituse sisu
 

Kuidas ma oma aega praegu kasutan?
 

-Mis on tõhus ajakasutus?

-Organiseeritus, milleks veel see?

-Kui hea aja planeerija Sa oled.

-Pakilisus - mida see annab ja ära võtab.

-Tegevuste efektiivsus - kuidas saavutada vähemaga rohkem.

-Kuidas oma ajakasutust korraldad?
 

Ajakao põhjused ja lahendused nendele.
 

-Ajakao põhjused.

-Eesmärgid "töötavad" koos Sinuga.

-Ebaefektiivse ajakasutuse hoiatusmärgid.

-Põhilised ajaraiskajad ja kuidas nendega toime tulla.

-Keskendumine olulisele - mille põhjal seada prioriteete oma tegevustele.

-Õpi ütlema "ei".
 

 Mida osalejad koolituselt saavad?
 

-Teadmise, kuidas oma aega veelgi tõhusamalt kasutada.

-Oskuse mõista, kuidas ja milleks prioriteete seada.

-Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks.

-Arusaama, kuidas teha õiges mahus õigeid asju.

-Tööriistad ettetulevate ajakasutuse probleemide lahendamiseks.


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 11 aastat. Läbi viinud koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös rakendada. 


Tule ja kuula valdkonna tunnustatud lektorit ning saa osa meie klientide poolt kõrgelt hinnatud praktilisest koolituspäevast!
 

Kiirematele registreerujatele sooduspakkumine!


Registreerudes osalema kuni 20. veebruarini 2016 kehtib soodushind 128 eurot + km! 

Alates 21.02.2016 osaleja hind 169 eurot + km.

*Mitme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtivad lisasoodustused!

 

Osalejate arv õppetöö grupis piiratud, tegemist on praktilise koolitusega. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse, motiveerides kolleege praktilise, kasuliku ja meeldejääva koolitusega. Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Koolitus viiakse läbi eesti, inglise või vene keeles. Küsige lisainformatsiooni ja hinnapakkumist! 


Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 09. märts 2016 - "3-osaline kursus KONSOLIDEERIMINE. ARVESTUSE FÖÖNIKS-KONTSERN". Eelregistreerimine kursusele on alanud.

3-osaline sülearvutipõhine kursus KONSOLIDEERIMINE

Arvestuse fööniks-kontsern

 

Hea ettevõtte juht, finantsjuht, raamatupidaja ja audiitor!
 

Meil on hea meel Teid kutsuda konsolideerimise praktikumile, mis toimub 9., 16. ja 23. märtsil 2016, Tallinnas. Praktikum on mõeldud Teile, kelle tulevased tööülesanded või otsused sõltuvad Teie konsolideerimise alastest teadmistest ja oskustest. 


3-osaline konsolideerimise kursus on sülearvutipõhine, mille ülesehitus järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid ja keskendume ülesannete ja näidete abil kontserniarvestuse koostamise alustel, võtmeküsimustel ja konsolideerimises ette tulevatel kitsaskohtadel. Iga päeva- teema kohta oleme koostanud ülesande excelis, mida koos lahendame ja kommenteerime. Samm sammult kursuse päevakava tagab, et praktikum on sobilik Teile, kes ei ole varem konsolideerinud ega kasutanud konsolideeritud aruandeid oma otsuste langetamisel.

 

Praktikumi sisu arvestab kehtivate RTJide ja hea raamatupidamistava alusteks olevaid IFRSi nõudeid.
 

Palume Teil kursusele kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.

 

Konsolideerimise kursuse viib läbi New Yorgis sündinud, rahvusvahelise taustaga finantsanalüütik ja koolitaja, Rita Ilisson.   


Maailmapanga ja teiste rahvusvahe-liste doonorite konsultant alates 1991. Õppejõud, analüütik ja autor, kes on töötanud USAs, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Albaanias jt riikides. Käesoleval ajal teostab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees. 2001-2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) ja Agenda Komitee liige. Olles töötanud rahvusvaheliste doonorite poolt finantseeritud projektides, on tal ulatuslikud kogemused riikide abistamisega nende arvestuse, auditeerimise, finantsjärelevalve ja äriõiguse strateegiate, poliitikate ja regulatsioonide reformimisel ning arendamisel .

 

Võimalus kinnistada ja saada juurde teadmisi konsolideerimisest praktilisel kursusel, mis toimub 9., 16. ja 23. märtsil 2016 Tallinnas.


Tutvu kursuse päevakavadega täpsemalt ja registreeri end osalema kuni 19. veebruarini 2016 soodushinnaga 378 eurot +km! 

 

Teid kursusele oodates!

Hansa Konverentsid

 

 

 
15. märts 2016 - UUS! COACHING - ARENG LÄBI KÜSIMUSTE. Praktiline koolitus 15. märtsil. Eelregistreerimine on alanud.

Uus!  "Coaching – areng läbi küsimuste"
praktiline koolitus 
 

 

Olete oodatud praktilisele coaching´u koolitusele 15. märtsil 2016 Tallinnas.

 

Miks coaching?

Coaching on suurepärane võimalus saavutada eesmärke või leida probleemidele lahendusi.

Tavapärasest nõustamisest või mentorlusest erineb coaching´u meetod sellepoolest, et lahendused oma probleemidele töötab välja coachee (juhendatav) ise. Coach (juhendaja) on nagu peegel, kes tagasisidestamise kaudu peegeldab tagasi coachee mõtted. Läbi selle leiab coachee oma küsimustele vastused enda seest.

Üha rohkem on edukad juhid kasutusele võtnud coaching juhtimisstiili. Coaching´u abil saab arendada inimese oskusi ja võimeid, tõsta enesekindlust ja parandada töö tulemusi. Coaching´u meetod on efektiivne ka sellepärast, et tulla välja oma mugavustsoonist ja tegeleda lahendust vajavate küsimustega enda sees. Coaching aitab jõuda eesmärkideni, suureneb rahulolu iseendaga.


Sihtgrupp: juhid (keskastme ja tippjuhid), kes tegelevad ettevõtte, struktuuriüksuse juhtimise, probleemide lahendamise, töötajate–kolleegide motiveerimise, eestvedamise ja suunamisega.  


Koolituse sisu: 

-Mis on coaching.

-Erinevad coaching´u meetodid - GROW mudel, lahenduskeskne coaching.

-Aktiivne kuulamine.

-Küsimute küsimise kunst.

-Coaching´u harjutamine ja õppimine läbi personaalse tagasiside.

-Arutelu.
 

Koolituse töömeetod: aktiivõppe meetod, loeng koos praktiliste harjutustega. 


Koolituse tulemusena on osalejad

-omandanud baasteadmised coaching´ust  

-saanud esimese praktilise kogemuse coaching´u kasutamisest 


Koolitaja: 

Marju Sepp, suurte kogemustega finantsekspert ja juht. Alates 2011. aastast on Marju osalenud mitmetes coachinguprogrammides, kus teooria ja praktika käisid käsikäes. 2014. aastal osales Marju coaching´u programmis EBS Juhtimiskoolituse Keskuses, kus ta omandas sertifikaadi töötamiseks coachina. Coaching´us õpitud avatud küsimuste küsimist kui ka GROW ja lahenduskeskset mudelit kasutab Marju oma igapäevases juhtimistöös. Marju Sepp on lõpetanud Tartu Ülikooli ärikorralduse eriala ja omab MBA kraadi. Esimese kõrghariduse omandas Tallinna Tehnikaülikoolis samuti ärikorralduse alal. Coaching´u, motivatsiooni ja majanduse teemadel kirjutab Marju aktiivselt oma blogis: http://marjukirjutised.blogspot.com.ee/.


Võimalus saada osa coachingu koolitusest 15. märtsil 2016, mille viib läbi koolitaja ja coach Marju Sepp.
 

Registreerudes osalema kuni 29. veebruarini 2016 kehtib soodushind 122 eurot + km. 

Alates 01.03.2016 osaleja hind 158 eurot + km.

Kahe osaleja registreerumisel lisasoodustus 5%!

Kolme ja enama osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib lisasoodustus 10%!


*Kohtade arv grupis on piiratud. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame Teie ettevõtte soove ja vajadusi arvestades.Küsige lisainformatsiooni ja hinnapakkumist!


Olete oodatud coachingu koolitusele 15. märtsil

Hansa Konverentsid

 

 
18. märts 2016 - "TÕHUS AJAKASUTUS. KUIDAS SAAVUTADA VÄHEMAGA ROHKEM?" Praktiline koolitus 18. märtsil 2016 Tartus!

"Tõhus ajakasutus"

Kuidas saavutada vähemaga rohkem?
18. märtsil 2016 TartusKui tunned, et aega on vähe ja palju olulisi tegevusi jääb tegemata või lükkub edasi, siis on see seminar just Sulle! 
 

Koolituse eesmärk
 

Õppida väärtustama oma aega ning leida praktilisi tööriistu aja veelgi tõhusamaks kasutamiseks seatud eesmärkideni jõudmiseks.
 

Koolituse sisu
 

Kuidas ma oma aega praegu kasutan?
 

-Mis on tõhus ajakasutus?

-Organiseeritus, milleks veel see?

-Kui hea aja planeerija Sa oled.

-Pakilisus - mida see annab ja ära võtab.

-Tegevuste efektiivsus - kuidas saavutada vähemaga rohkem.

-Kuidas oma ajakasutust korraldad?
 

Ajakao põhjused ja lahendused nendele.
 

-Ajakao põhjused.

-Eesmärgid "töötavad" koos Sinuga.

-Ebaefektiivse ajakasutuse hoiatusmärgid.

-Põhilised ajaraiskajad ja kuidas nendega toime tulla.

-Keskendumine olulisele - mille põhjal seada prioriteete oma tegevustele.

-Õpi ütlema "ei".
 

 Mida osalejad koolituselt saavad?
 

-Teadmise, kuidas oma aega veelgi tõhusamalt kasutada.

-Oskuse mõista, kuidas ja milleks prioriteete seada.

-Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks.

-Arusaama, kuidas teha õiges mahus õigeid asju.

-Tööriistad ettetulevate ajakasutuse probleemide lahendamiseks.


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 11 aastat. Läbi viinud koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös rakendada. 


Tule ja kuula valdkonna tunnustatud lektorit ning saa osa meie klientide poolt kõrgelt hinnatud praktilisest koolituspäevast!
 

Kiirematele registreerujatele sooduspakkumine!


Registreerudes osalema kuni 1. märtsini 2016 kehtib soodushind 128 eurot + km! 

Alates 02.03.2016 osaleja hind 169 eurot + km.

*Mitme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtivad lisasoodustused!


Osalejate arv õppetöö grupis piiratud, tegemist on praktilise koolitusega. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse, motiveerides kolleege praktilise, kasuliku ja meeldejääva koolitusega. Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Koolitus viiakse läbi eesti, inglise või vene keeles. Küsige lisainformatsiooni ja hinnapakkumist! 


Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 29. märts 2016 - UUS! MOTIVATSIOON - MIS MEID TEGELIKULT TEGUTSEMA PANEB. Praktiline koolitus 29. märtsil Tallinnas. Eelregistreerimine on alanud.

 
Uus!  "Motivatsioon – mis meid tegelikult tegutsema paneb"
praktiline koolitus 

 

Koolituse eesmärk

Saada juurde teadmisi kuidas end paremini juhtida ja motiveerida, et olla edukam tööl ja ka isiklikus elus.

Koolitusel räägime motivatsioonist, vajadusest mis paneb meid tegutsema. Mis seda tekitab ja mis seda vähendab. Vaatame neid tegureid, mis aitavad motivatsiooni leida ja hoida. Päeva kestel räägime veel eneseteostusest ning sellest kuidas ära tunda oma tee. Käsitleme enesekindluse ja enesekehtestamise teemasid, kuidas leida hea ja õige tasakaal. Koolitusel teeme praktilisi harjutusi. 


Sihtgrupp: spetsialistid, juhid.


Koolituse sisu: 

-Mis on motivatsioon.

-Maslow püramiid.

-Mis on mojo.

-Praktiline ülesanne mojo hindamiseks.

-Eneseteostus

-Eneseteadlikkus

-Küsimused ja vastused, kes sa oled?
 

Koolituse töömeetod: aktiivõppe meetod - loeng, praktilised tegevused, arutelu. Praktiliselt saab kohapeal läbi teha motivatsiooni hindamise küsimustiku ja hinnata oma motivatsiooni erinevate tegevuste ellu viimisel.


Koolituse tulemusena on osalejad

-omandanud juurde teadmisi kuidas iseennast paremini juhtida ja motiveerida; 

-saanud juurde praktilisi võtteid kuidas leida ja hoida motivatsiooni nii tööl kui ka isiklikus elus. 


Koolitaja: 

Marju Sepp, suurte kogemustega finantsekspert ja juht. Alates 2011. aastast on Marju osalenud mitmetes coachinguprogrammides, kus teooria ja praktika käisid käsikäes. 2014. aastal osales Marju coachingu programmis EBS Juhtimiskoolituse Keskuses, kus ta omandas sertifikaadi töötamiseks coachina. Coachingus õpitud avatud küsimuste küsimist kui ka GROW ja lahenduskeskset mudelit kasutab Marju oma igapäevases juhtimistöös. Marju Sepp on lõpetanud Tartu Ülikooli ärikorralduse eriala ja omab MBA kraadi. Esimese kõrghariduse omandas Tallinna Tehnikaülikoolis samuti ärikorralduse alal. Coachingu, motivatsiooni ja majanduse teemadel kirjutab Marju aktiivselt oma blogis: http://marjukirjutised.blogspot.com.ee/.


Tule ja saa osa motivatsiooni koolitusest 29. märtsil 2016, mille viib läbi koolitaja ja coach Marju Sepp.
 

Registreerudes osalema kuni 11. märtsini 2016 kehtib soodushind 122 eurot + km. 

Alates 01.03.2016 osaleja hind 158 eurot + km.

Kahe osaleja registreerumisel ühest ettevõttest lisasoodustus 5%!

Kolme ja enama osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib lisasoodustus 10%!


*Kohtade arv grupis on piiratud. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame Teie ettevõtte soove ja vajadusi arvestades.Küsige lisainformatsiooni ja hinnapakkumist!


Kohtumiseni motivatsiooni koolitusel 29. märtsil

Hansa Konverentsid
 

 
31. märts 2016 - Uus! "MINA JA MINU MEESKOND - ÜHISELT TULEMUSTENI" Treeningseminar 31. märtsil 2016

Uus! Mina ja minu meeskond — ühiselt tulemusteni

Treeningseminar 31. märtsil 2016
 

Koolitus on mõeldud tegevjuhtidele, allüksüste juhtidele, piirkonnajuhtidele ja spetsialistidele, kes vastutavad tulemuste eest ja kelle igapäevatöö osaks on eesmärkide seadmine ja nende saavutamine. 
 

Koolitus aitab ennast analüüsida ja saada läbi arutluste, grupitööde ja praktiliste tegevuste uusi kogemusi ja lahendusi töös ette tulevatele erinevatele olukordadele. 
 

Koolituse eesmärk

- Tahta ja osata juhendada meeskonda veel tulemuslikumalt kui ma tegin seda varem.

- Mõista paremini meeskonnatöö ja ühiste tegevuste olulisust.

- Suurendada oskust seada sihte ja olla motiveeritud nii enda kui meeskonna ühiste eesmärkide saavutamisel.

- Leida endas soovi ja lihtsaid lahendusi ning võimalusi tagasiside andmiseks oma kolleegidele;


Koolituse sisu
 

Milline on tulemuslik meeskond

- Meeskond.

- Minu rollid meeskonna juhina.

- Mis määrab meeskonnatöö tulemused.
 
Eesmärkide olulisusest
 

- Milline on saavutatav eesmärk.

- Kui heaks eesmärkide seadjaks ja saavutajaks ma ennast pean.

- Kuidas toime tulla ebameeldivate tegevustega?

- Eesmärgid ja meeskondlik koostöö.

- Motivatsioonist ehk mis on liikuma panev jõud.

Tagasiside

- Mis on tulemuslik tagasiside.

- Tagasiside tüübid.

- Mis on oluline tagasiside andmisel.

 
Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. Koolitaja: 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 11 aastat. Koolitanud Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös rakendada. 


Hea võimalus osaleda tõhusal koolituspäeval Mina ja minu meeskond - ühiselt tulemusteni" 31. märtsil 2016 Tallinnas! 


*Sooduspakkumine!

Registreerudes osalema kuni 8. märtsini 2016 kehtib soodushind 132 eurot +km! 

Alates 09.03.2016 osaleja hind 178 eurot + km.

Kahe osaleja registreerumisel lisasoodustus 5%!

Kolme ja enama osaleja registreerumisel kehtib lisasoodustus 10%!


Osalejate arv õppetöö grupis on piiratud. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Koolituse viime läbi eesti, inglise või vene keeles. Küsige lisainformatsiooni ja hinnapakkumist!Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 

 
01. aprill 2016 - UUS! "SUHETEKESKNE MÜÜK" praktiline koolitus müügijuhtidele ja -spetsialistidele. Järgmine koolitus 1. aprillil 2016.

Uus! "Suhetekeskne müük"

Kuidas suurendada oma müügitulemusi 

praktiline koolitus 1. aprillil 2016
 

 

Kui Sinu müügitulemused ei ole enam sellised, nagu soovid ja kliendid ei ole alati valmis avatult suhtlema, siis on see programm just Sinule!
 

Koolitus on mõeldud müügi- ja turundusjuhtidele, müügispetsialistidele, kliendihalduritele jt huvilistele, kes soovivad müüke suurendada, kliendisuhteid luua ning klientidega suheldes leida parimaid lahendusi müügieesmärkide saavutamiseks.

 
Koolituse eesmärk
 
-Suurendada oskust, kuidas müügis eesmärgipäraselt tegutsedes saavutada parimaid tulemusi. 
-Arendada praktilisi oskusi, kuidas kliendikeskselt ja tulemuslikult müügitööd teha ning kuidas luua kliendiga pikaajalisi partnerlussuhteid.
-Anda positiivne "süst", kuidas enda kasutamata potentsiaali rakendada selliselt, et olla parem müügiinimene ka isiklikel põhjustel.
 
 
Allpool toodud 8 akadeemilise tunni pikkuse programmi tulemusel on müügiinimesed võimelised rohkem saavutama, ennast ja müügitööd paremini mõistma ning oma tegevusi ja tulemusi planeerima ning analüüsima.
 
Koolituse programm:
 
1. aprillil 2016 kell 10.00-17.00
 
1. Müügitegevuseks ettevalmistus
  - Mina ja müümine
     - mida oma töölt ootan
     - mida ma tegelikult teen
     - milline inimtüüp ma olen
  - Minu tegevuste kontroll
     - mida ma saan müügitegevuses kontrollida
     - mis ei ole minu kontrolli all

  - Mis määrab müügitöö edukuse
     - kuidas tekib usaldus
     - mida usaldus mõjutab

2. Milline on Sinu sihtgrupp?
  - Kus ja kes on Sinu turg?
  - Müügitoru.
  - Viis gruppi, kes saavad kasu sinu tegevusest.
  - Planeerimine - eesmärkidest ja nende olulisusest.
 
3. Kontakt.
  - Kuidas olla kliendi juures teretulnud.
  - Miks inimesed ostavad?
 
4. Hinda kliendi olukorda
  - Kliendi vajaduste mõistmine.
  - Kuidas küsimusi esitada.
  - Nõuandeid aktiivseks kuulamiseks.
  
5. Lase kliendil kogeda pakutava väärtust. 
  - Näita kliendile, millist väärtust sa pakud.
        - toote omadus ja kasulikkus
  - Hinna põhjendamine.
 
6. Ole kindel, et tehing toimub.
  - Läbirääkimiste peamised mõjutajad.
       - vastuväited on tagasiside
       - mida vastuväidetega peale hakata
  - Ostusignaalide äratundmine
  - Millal ja kuidas küsida tehingut.
 
7. Hoolitse selle eest, et klient oleks rahul. 
  - Milline väärtus on kliendi rahulolul?
       - pH tasakaal?
  - Kindlusta tehingujärgne rahulolu.
  - Rahulolematuse hoiatavad märgid.
 
8Juhi, motiveeri ja arenda ennast 
  - Täiusta enda müügioskuseid.
  - Milline on Sinu kaubamärk?
  
 
Mida osalejad koolituselt saavad?
 
Selged juhised ja täiendavad oskused, kuidas suurendada müügitöö tulemuslikkust ning kuidas luua ja hoida kliendiga pikaajalisi partnersuhteid. Koolitus on praktiline, motiveeriv ja kasulik. 
 

Töömeetod: koolitusel tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöidarutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks.

Koolitaja:

Guido Paomees, hinnatud müügi- ja juhtimiskogemus-tega praktik, sh koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 11 aastat. Koolitanud Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009, 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido Paomees on töötanud müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Viimase ligi 21 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügiinimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös rakendada.


Hea võimalus täiendada enda müügioskusi praktilisel koolitusel, mille viib läbi valdkonna hinnatud koolitaja ja konsultant Guido Paomees.
 

Osalejate arv koolitusgrupis on piiratud.


*Sooduspakkumine!

Kuni 14. märtsini 2016 kehtib osalejale soodushind 168 eurot+km! 

Hiljem registreerujatele hind 246 eurot +km!

Mitme osaleja registreerimisel ühest ettevõttest kehtivad lisasoodustused!


*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse sisekoolitusena! Programmi koostame Teie organisatsiooni soove ja vajadusi arvestades. Koolitus viiakse läbi eesti, inglise või vene keeles. Küsige lisainformatsiooni ja pakkumist.Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 07. aprill 2016 - KUIDAS EHITADA MÜÜVAT KODULEHTE. 21. sajandi koduleht - mida ettevõtted peaksid teadma? Järgmine kodulehe koolituspäev 7. aprillil Tallinnas

"Kuidas ehitada müüvat kodulehte" 

21. sajandi koduleht - mida ettevõtted peaksid teadma?
 
 

Hea ettevõtte juht, turundusjuht, müügijuht, kodulehtede sisuloojad ja kõik teised huvilised!

 

Olete oodatud meie klientide poolt kõrgelt hinnatud koolituspäevale "Kuidas ehitada müüvat kodulehte"Koolituspäeval toome Teieni uuemad trendid sotsiaalmeedias, head ja halvad näited praktikastKoolitus toimub 7. aprillil 2016 "Seiklusjutte Maalt ja Merelt" seminariruumis (Tartu mnt 44), Tallinnas. 


Koolituse sisu 
 

Koolituse eesmärk on anda tervikpilt kodulehest ja selle potentsiaalist ettevõttele. Tänapäeval on hästitoimiv koduleht ettevõtte oluline turunduskanal, mille kaudu klienti leida ja hoida. Kuidas luua koduleht selliselt, et see müüks? Kui saame külastaja kodulehele, siis kuidas teda panna tegema soovitud toiminguid? Kuidas tagame, et kodulehe panustamiseks tehtud töö end topelt tagasi teenib?

Koolituse käigus tutvume kodulehtedega raku tasandilt kuni visuaalse osani (disain, tekstid, sisu jne) ja vaatame enamlevinud internetiturunduse lahendusi.   


Koolituspäeval toome Teieni näiteid, vaatame kõikide osalejate kodulehti ja anname tagasisidet. 

Koolituse alguses loosime välja kolmele ettevõttele tasuta kodulehe analüüsi võrdluses tema konkurentidega. Analüüsi tulemused teeme teatavaks veel enne koolituse lõppu kohapeal!
 

Koolituse kestel vastame küsimustele:

-Milline on tänapäeva koduleht?

-Millises kodulehe tegemise etapis peame mõtlema kodulehe eesmärgile ja selle täitmisele?

-Milliseid vigu saab, aga ei tohi sisu kirjutades teha? Kuidas erinevad sihtrühmad?

-Kuidas kõnetame klienti nii, et ta usuks meie head tahet olla tema parim teenindaja? 

-Kuidas muuta koduleht nähtavaks? SEO otsingumootoritele optimeerimine ja põhimõtted, kui teadlikud oleme nendest valikutest?

-Kas kasutame piisavalt sotsiaalmeedia võimalusi ettevõtte käibe kasvatamiseks?  


Mida osalejad koolituselt saavad?

-Parema arusaama kodulehe tähtsusest internetiturunduses.

-Kodulehtede tekstid, kirjutamise psühholoogia.

-Oskuse hinnata kriitilisema pilguga ettevõtete kodulehekülgi.

-Teadmise, mis aitab ettevõtte kodulehte teha otsingu-mootorites nähtavaks.

-Kasulikke näpunäiteid sotsiaalmeedia turunduses orien-teerumiseks.

-Hulganisti mõtteid, mis vajaksid internetiturunduses realiseerimist!

 

Koolitusel astuvad üles valdkonna hinnatud spetsialistid:

 

Loone Ots, kes on teadlane ja dramaturg. Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetanud ja õpetab eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut. Õppejõud alates 1993, mitme välisülikooli külalislektor alates 2008. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele valdkonnas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. 
 
 
 
 

 

Diana Taluri on viimased 15 aastat olnud tegev internetimeedias. Peamiselt on nõustanud Eesti ettevõtteid online-reklaamikampaaniate ja erinevate interneti projektide osas. Teadmisi turunduse kohta on täiendanud EBS-i magistratuuris, mille lõpetas aastal 2009. Viimasel ajal on tema fookus rohkem suunatud sotsiaalmeediale, mis võimaldab paljudel ettevõtetel end nähtavamaks teha. 2011. aastal alustas ta ettevõtlusega Austraalias, kus lõi brändi Marketing Sharks. Pea neli aastat on firma tegutsenud ka Eestis. 2015. aastast annab ta oma teadmisi edasi ka EBS-i tudengitele.

 

 

 

Tanel Taluri on üle 16 aasta tegutsenud IT valdkonnas. Taust juhtimises, müügitöös, projektijuhtimises ja IT kasutajatoes näitab teadmiste unikaalset kombinat-siooni. Praktilist tarkust toetab ka EBS-i ärijuhtimise bakalaureusekraad. Momendil on tema huvi ning kirg tegeleda uute innovaatiliste e-turunduse lahendustega, mida saab igapäevaselt ellu viia internetiturunduse ettevõttes Marketing Sharks.

 

*Soodushind kiirematele registreerujatele!

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 18. märtsini 2016 soodushinnaga 142 eurot +km! 

Alates 19.03.2016 osaleja hind 179 eurot +km.

Mitme osaleja registreerimisel ühest ettevõttest kehtivad lisasoodustused.


 

Kohtumiseni koolitusel!
 

Hansa Konverentsid

 

 

 

 

 
22. aprill 2016 - Uus! "POSITIIVNE TEENINDAMINE". Praktiline koolitus 22. aprillil 2016 Tallinnas

Uus! "POSITIIVNE TEENINDAMINE"
Praktiline koolitus 22. aprillil 2016


Koolituse eesmärk

Mitte lihtsalt "harida" osalejaid, vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste hoiakutes, suhtlemisel klientidega ja töö tulemustes.


Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud teenindajad nii jaemüügis kui HORECAs, bürooassistendid-sekretärid, müügi- ostu- ja teenindusspetsialistid, kes soovivad omandada juurde oskusi, kuidas olla töös tulemuslikum ning kuidas sh paremini hakkama saada "raskemate" klientidega. 


Koolituse sisu


Enda ettevalmistus

-Mida teenindajana mõjutada saan ja milline inimtüüp ma olen.

-Mis mind motiveerib teenindajana töötama, kas ka vastutan oma tulemuste tegevuste  eest.

-Kas mulle meeldib see töö, mida teen.

-Mille põhjal hindan enda pingutust ja kas mul on piisavalt teadmisi, et olla positiivne teenindaja?


Positiivne teenindamine

-Mis on teenindamine, mida kliendid ostavad, usalduse olulisusest.

-Mis takistab positiivset teenindamist?

-Kuidas nn raskete klientidega paremini toime tulla. 


 Teenindusprotsess

-Meeldiva esmamulje loomine ja kliendi ostusoovi täpsustamine.

-Klient on oodatud suhtumine.

-Lisamüügivõimaluste leidmine, kliendi soovi täitmine ning hüvastijätt.


Minu positiivse teenindamise põhimõtted

-Praktiline tegevus, mille jooksul osalejad koostavad koolituse põhjal enda teenindusalaste tegevuste nimekirja kliendi ootuste täitmisel ehk nn teenindusstandardid.


Mida osalejad koolituselt saavad?  
 

1. Positiivse tõuke oma seniste tööharjumuste muutmiseks suhtumise kaudu.

2. Kindla arusaama, mille tagajärg on positiivne teenindus.

    2.1. Tasakaal eneses:

    2.2. Teenindus- ja suhtlemisoskused, sh konfliktidele reageerimine ja lahendamine.

3. Enda teenindusstandardid, mille tulemusel kasvab osavõtjate võime hoida tähelepanu vajalikel tegevustel.

4. Tööriistad ettetulevate  keeruliste  situatsioonide  lahendamiseks. See omakorda suurendab osavõtjate võimet positiivsemalt teenindada.

5. Kokkuvõtte "minu lugu", kus on kirjas koolituse jooksul tekkinud mõtted ja arutelud.


Koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, mille jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), kuulatakse konsultandi loengut ning arutletakse teemade üle. 


Koolitaja:

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 11 aastat. Läbi viinud koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009, 2006-2008 ka koolitusfirmas Vain & Partnerid.  Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles.  

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Viimase ligi 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada.


Võimalus täiendada teadmisi ja oskusi praktilisel koolituspäeval, mille viib läbi valdkonna hinnatud koolitaja-konsultant Guido Paomees!
 

Sooduspakkumine kiirematele registreerujatele!

Registreerides end koolitusele kuni 1. märtsini 2016 kehtib soodushind 129 eurot +km! 

Alates 02.03.2016 osaleja hind 169 eurot + km.

*Mitme osaleja registreerimisel ühest ettevõttest kehtivad lisasoodustused!


*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse, motiveerides töötajaid praktilise ja kasuliku koolitusega. Koolitus aitab kaasa osalejate arengule ja tõstab professionaalsust klientide positiivseks teenindamiseks. Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Koolitus viiakse läbi eesti, inglise või vene keeles. Küsige lisainformatsiooni ja hinnapakkumist! Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 © Hansa Konverentsid OÜ
Helista meile 56 933 318 või kirjuta hansa@hansakonverentsid.ee
.