Eesti keeles
Aprill 2015
E
T
K
N
R
L
P
 
 
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
 
 
 
Koolitused
Toimunud koolitused
Uudised

Avalikud Koolitused

04. märts 2015 - "SUHETEKESKNE MÜÜK" Sisekoolitus 1.päev. Välja müüdud

04.03.2015 koolitus on välja müüdud.

 

Koolituse eesmärk

Allpoolkirjeldatud koolituse eesmärk on mitte lihtsalt müügipersonali “harida", vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste hoiakutes ja töö tulemustes. 9 mooduli pikkuse programmi tulemusena suurendada oskusi, kuidas paremini rohkem müüa, ennast ja müügitööd mõista, oma tegevusi ja tulemusi planeerida ning analüüsida. 

Koolituspäeva pikkus on 4 akadeemilist tundi. Koolitusel tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 9 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 

 17. märts 2015 - Uus! TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS. Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele. Koolitus Tallinnas!

Uus! TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS

"Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele"  

 

Lugupeetud ettevõtte ja asutuse juht, haldusjuht, turvajuht, majandusjuhataja - tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud! 
 

Olete oodatud osalema tuleohutuse seaduse koolitusele töökoha tuleohutuse paremaks korraldamiseksKoolitus toimub 17. märtsil 2015, Tallinnas. 

Tuleohutuse seadus sätestab isikute kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelelevalve teostamise korra.

Koolitusel anname hea ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. 8-tunnise koolituspäeva oleme jaganud kaheks suuremate teemaplokkide vahel. Päeva esimesel poolel käsitleme nõudeid tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele, räägime muutunud kriteeriumitest, millest lähtuvalt tuleohutusaruande koostamine ehitise või tegevuse kohta on kohustuslik. Selgitame olulisemaid punkte, mida tuleb teada alates 2014. Teema plokk sisaldab konsultatsioon ja praktiline töö. Täidame tabeleid. 


Tuleohutusaruannet saab esitada kas elektroonselt või paberkandjal Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini.  Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks!


Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks ettevõttes. Päeva kestel käsitlemisele tulevad teemad: tuleohutuse seadus, tuleohutuse eest vastutavate isikute õigused, kohustused ja vastutus, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted, nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele, tuleohutuspaigaldis ja tuleohutus-paigaldise omaniku kohustused, evakuatsiooninõuded, käitumine tuleõnnetuse korral, esmased tulekustutusvahendid, tuletöö.


Koolituspäev on praktilise sisuga, koosneb lühiloengutest, konsultatsioonist ja aruteludest. Teoreetilised loengud on illustreeritud näidismaterjalidega. Lektor vastab osalejate küsimustele loengu kestel ja lõpus.

Koolitusel osalenutele väljastame tõendi koolituse läbimise kohta.

 

Koolituse lektor

Koolituse viib läbi Juri Jemeldjažev, hinnatud tuleohutusvaldkonna ekspert ja koolitaja. 2013-2014 läbis koolituse päästeinspektori ja tuleohutusspetsialisti 5. kutsetase. Alates 2007. aastast tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal alates 1977. aastast. 

 

Koolituspäev on mõeldud Teile, kes peate kursis olema tuleohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmisega ning oskama kehtivaid nõudeid edukalt rakendada oma töös. 


Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema 10. märtsini 2015 soodushinnaga 105 eurot +km! 

 

Kohtumiseni koolitusel!

Hansa Konverentsid
19. märts 2015 - Uus! TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS. Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele. Koolitus Tallinnas ja Tartus!

Uus! TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS

"Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele"  

 

Lugupeetud ettevõtte ja asutuse juht, haldusjuht, turvajuht, majandusjuhataja - tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud! 
 

Olete oodatud osalema tuleohutuse seaduse koolitusele töökoha tuleohutuse paremaks korraldamiseks. Koolitus toimub Tallinnas 17. märtsil ja Tartus 19. märtsil 2015. 

Tuleohutuse seadus sätestab isikute kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelelevalve teostamise korra.

Koolitusel anname hea ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. 8-tunnise koolituspäeva oleme jaganud kaheks suuremate teemaplokkide vahel. Päeva esimesel poolel käsitleme nõudeid tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele, räägime muutunud kriteeriumitest, millest lähtuvalt tuleohutusaruande koostamine ehitise või tegevuse kohta on kohustuslik. Selgitame olulisemaid punkte, mida tuleb teada alates 2014. Teema plokk sisaldab konsultatsioon ja praktiline töö. 


Tuleohutusaruannet saab esitada kas elektroonselt või paberkandjal Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini.  Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks!


Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks ettevõttes. Päeva kestel käsitlemisele tulevad teemad: tuleohutuse seadus, tuleohutuse eest vastutavate isikute õigused, kohustused ja vastutus, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted, nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele, tuleohutuspaigaldis ja tuleohutus-paigaldise omaniku kohustused, evakuatsiooninõuded, käitumine tuleõnnetuse korral, esmased tulekustutusvahendid, tuletöö.


Koolituspäev on praktilise sisuga, koosneb lühiloengutest, konsultatsioonist ja aruteludest. Teoreetilised loengud on illustreeritud näidismaterjalidega. Lektor vastab osalejate küsimustele loengu kestel ja lõpus.

Koolitusel osalenutele väljastame tõendi koolituse läbimise kohta.

 

Koolituse lektor

Koolituse viib läbi Juri Jemeldjažev, hinnatud tuleohutusvaldkonna ekspert ja koolitaja. 2013-2014 läbis koolituse päästeinspektori ja tuleohutusspetsialisti 5. kutsetase. Alates 2007. aastast tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal alates 1977. aastast. 

 

Koolituspäev on mõeldud Teile, kes peate kursis olema tuleohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmisega ning oskama kehtivaid nõudeid edukalt rakendada oma töös. 


Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema 10. märtsini 2015 soodushinnaga 105 eurot +km! 

 

Kohtumiseni koolitusel!

Hansa Konverentsid
20. märts 2015 - "KUIDAS ISE MÕJUTADA OMA TULEMUSLIKKUST" Praktiline koolitus!

UUS! "Kuidas ise mõjutada oma tulemuslikkust" 

Praktiline koolitusKoolituse eesmärk

Mitte lihtsalt osalejaid "harida", vaid kutsuda esile nähtavaid positiivseid muutusi inimeste käitumises ja töö tulemustes. 


Koolituse sisu

Kuidas mõjutada oma tegevuste tulemusi?
 

Minust sõltuvad ja mittesõltuvad tegurid.

-Milline inimtüüp ma olen?

-Kuidas keskenduda asjadele, mida saan mõjutada?

-Mis minust sõltub ja on minu kontrolli all.

-Suhtumise olulisusest.

-Kas teadmisi on kunagi liiast?

-Kuidas mõõta oma pingutust? 
 

Mis mind motiveerib oma tööd tegema?
 

-Kuidas mul täna läheb, kuidas mulle minu töö meeldib?

-Mis on see töö tegelikult, mida ma teen?

-Mis mind motiveerib?

-Vabandused või lahendused.

-Küsimus, mis annab jõu.

-Mida ma tegelikult tahan?
 

 Mida osalejad koolituselt saavad?
 

-Teadmise, kuidas iseennast paremini ja lihtsamini motiveerida.

-Oskuse mõista, mis meist sõltub ja mis mitte; kuidas nende faktoritega toime tulla.

-Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks.
 

Koolitaja: 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 10 aastat. Tema tooteportfelli kuuluvad müügi- meeskonnatöö- ja juhtimiskoolitused. Koolitanud Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinas ja Tartus) 2005-2009 ja 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat.

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis Guido regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 25% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 


Suurepärane võimalus osaleda meie klientide poolt kõrgelt hinnatud koolituspäeval. Tule ja kuula oma ala lektorit ning saa osa praktilisest koolitusest 20. märtsil 2015!
 

Registreerudes osalema * kuni 23. veebruarini 2015 kehtib soodushind 122 eurot + km! 


Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 24. märts 2015 - UUS! "EESMÄRGIKESKNE E-SUHTLUS: NÄOGA LUGEJATE POOLE" Praktiline koolitus!

 UUS! "Eesmärgikeskne e-suhtlus: näoga lugejate poole"
Praktiline koolitus
 


Hansa Konverentsidel on hea meel kutsuda Teid osalema järgmisele praktilisele koolitusele "Eesmärgikeskne e-suhtlus: näoga lugejate poole", mis toimub 24. märtsil 2015 "Seiklusjutte Maalt ja Merelt" seminariruumis, Tartu mnt 44 Tallinnas
 

Koolitusel tutvustatakse selge keele põhimõtteid, sõnumi lugejakeskset esitamist ja viimaste aastate uuendusi eesti õigekirjas, sh suur- ja väiketähe ning kirjavahemärkide kasutamises. Õigekeelsussõnastik 2013 ja "Ametniku soovitussõnastik" 2014: mis on muutunud? Näidatakse, kuidas e-kiri ja e-kirjutis laiemalt erinevad sama sisuga tekstidest paberil. Tutvustatakse e-kirjutiste formaate ja nende eripära. Vaadeldakse tüüpilisemaid stiilivigu kirjutistes ja õpetatakse neid vältima.

Koolitus seob loengu praktiliste harjutustega ning rakendab aktiivõppe meetodeid. Teoreetiline osa sisaldab tegelikke näiteid teema sagedasemate probleemide ja eksimuste kohta. Igas plokis teeme harjutusi, toome näiteid osalejate kodulehe tekstidest. Lisaks suunab ja julgustab koolitus kasutama hea keele internetiallikaid ja keelehoolderaamatuid.

 

Koolituse eesmärk ja sihtgrupp

 

Koolitus tutvustab e-kirjutise eripära ning tähtsamaid uuendusi õigekirjas. Oodatud on kõik, kel huvi õige, arusaadava ja heas sõnastuses e-suhtluse vastu - sekretärid , ametnikud, müügiinimesed, kodulehtede sisuloojad ja teised huvilised.
 

Koolituse lektor
 

Koolituse viib läbi valdkonna hinnatud lektor Loone Ots, teadlane ja dramaturg. Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetab TÜs eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut aastast 1993. Olnud mitme välisülikooli külalislektor. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele vallas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. Eesti Keeletoimetajate Liidu liige. 
 

 

Kuna tegemist praktilise koolitusega, siis osalejate arv on piiratud.

 

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema 17. märtsini 2015 soodushinnaga 122 eurot +km!


* Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse sisekoolitusena! Programmi koostame Teie organisatsiooni vajadustest lähtuvalt.Kohtumiseni koolitusel!

 

 
25. märts 2015 - "SUHETEKESKNE MÜÜK" Sisekoolitus 2.päev. Välja müüdud.

25.03.2015 koolitus on välja müüdud.

 

Koolituse eesmärk

Allpoolkirjeldatud koolituse eesmärk on mitte lihtsalt müügipersonali “harida", vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste hoiakutes ja töö tulemustes. 9 mooduli pikkuse programmi tulemusena suurendada oskusi, kuidas paremini rohkem müüa, ennast ja müügitööd mõista, oma tegevusi ja tulemusi planeerida ning analüüsida. 


Koolituspäeva pikkus on 4 akadeemilist tundi. Koolitusel tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 

 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 9 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 

 27. märts 2015 - UUS! "JULGUS MUUTUDA. ENESEHINNANG JA MINA" Koolitus 27. märtsil!

"Julgus muutuda"

Enesehinnang ja mina
 

 

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad suurendada positiivset suhtumist eelkõige endasse ja parandada selle kaudu enesehinnangut.


Koolituse eesmärk: omandada praktilisi oskusi, kuidas paremini toime tulla tööalaste ja isikliku elu väljakutsetega. 
 

Koolituse sisu
 

Sissejuhatus

-Miks ma siin olen ja millised on minu ootused.

Mis põhjustab madala enesehinnangu

-Kuidas hindan ennast praegu, kas minu "rollid" mõjutavad minu enesehinnangut.

-Milline inimtüüp ma olen.

Loobu negatiivsest suhtumisest

-Milline on minu suhtumine ümbritsevasse, kas püüdlen täiuslikkuse poole?

-Kuidas raskustega toime tulla ja millised hirmud mind selle juures takistavad?

-Prioriteedid ja keskendumine.

Enesehinnangu suurendamine.

-Oma puuduste aksepteerimine.

-Tegutsemine ja vastutamine. Ära püüa muuta teisi.

-Hooli olevikust. 

Kokkuvõte ja edasised tegevused.

-Kas sain vastused oma küsimustele.

-Mis hakkab edaspidi konkreetselt muutuma minu läbisaamises iseendaga?

 

Mida osalejad koolituselt saavad?

-Teadmise, kuidas enesehinnang ja eneseusk omavahel seotud on.

-Oskused, kuidas paremini toime tulla enesehinnangut kõigutavate inimeste ja olukordadega.

-Meelekindluse hoida kontrolli all negatiivseid emotsioone, mis laostavad enesehinnangut.

-Tõuke enda seniste käitumis- ja mõttemallide muutmiseks.

-Soovi õpitud oskuste ja teadmiste edaspidiseks kasutamiseks, et olla edukam nii tööalaselt kui eraelus.


Koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi. Koolitusel tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 10 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Tule ja kuula valdkonna tunnustatud lektorit ning saa osa uuest praktilisest koolituspäevast 27. märtsil 2015!
 

Kiirematele registreerujatele kehtib soodushind!

Registreerudes osalema kuni 16. veebruarini 2015 kehtib sooduspakkumine 122 eurot +km! 


Osalejate arv õppetöö grupis on piiratud, tegemist on praktilise koolitusega. 

 


*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Küsige hinnapakkumist!Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 02. aprill 2015 - UUS! "FINANTSKURSUS SPETSIALISTILE JA OTSUSTAJALE" praktiline 3-osaline sülearvutipõhine töötuba.

"FINANTSKURSUS SPETSIALISTILE JA OTSUSTAJALE" 
 

 Uus! 3-osaline sülearvutipõhine töötuba
 

Olete oodatud osalema uuele praktilisele kursusele, kolmest töötoast koosnev töötuba, "Finantskursus spetsialistile ja otsustajale", mille viime läbi 2.,  9. ja 16. aprillil 2015, Tallinnas.


Eesmärk: omandada juurde finantsalaseid teadmisi ja oskusi, et  sisuliselt osaleda ettevõtte planeerimise, korraldamise ja juhtimise protsessis. 

Sihtgrupp: finantsjuhid, raamatupidajad, spetsialistid, otsustajad üksustes ja osakondades (tootmis-, laologistika-, müügi-, turustus-, haldus jt spetsialistid), kes soovivad täiendada finantsalaseid teadmisi ja praktilisi oskusi.


Töötubade rõhuasetus on juhtimisprotsessi lahutamatutel seostel - mineviku, oleviku ja tuleviku otsuste mõju mõistmisel, meetmete kavandamisel ning väärtuse loomisel. 

Töötubades lahendame ülesandeid MS Excelis. Eeldame, et osalejad sisestavad enda ettevõtte või tööandja andmed ja edastavad need lektorile tagasiside saamiseks.

 

Töötuba 1 - 2. aprill 2015

Finantsanalüütiline nägemus. Keskendume finantsaruannetel ja nende baasil arvutatud finantssuhtarvudel, mida rakendatakse finantsjuhtimise eesmärgil nii hetkeseisu kaardistamisel kui tuleviku finantssihtide määramisel. Seostame kasumit, tasuvust ja vabu rahavoogusid erinevate otsustajate vastutusalasse kuuluvate tegevuste ja otsustega. Tähelepanu pöörame rahavoogude aruandele, staatilistele ja dünaamilistele likviidsusnäitajatele, finantsvõimendusele, rentaablusele, kapitali hinnale. 

Kodune  ülesanne.


Töötuba 2 - 16. aprill 2015
 
Juhtimisarvestuslik nägemus. 
Keskendume tootmis- ja lõplikul omahinnal ning investeeringute nõutaval tootlikkusel. Analüüsime muutuv- ja püsikulude loomust, osatähtsust ja mõju tootmis- ja lõpliku omahinna kontekstis. Tegevuspõhise arvestusmaatriksi (ABC) abil analüüsime erinevate otsustajate vastutusala kulusid ja nende jaotust tegevustele ja kulukandjatele (tooted, teenused). Süveneme tasuvuse tugimudelitesse (sh aegväärtusel põhinevatesse), hindamaks tehtud investeeringute tasuvust ja tuletades tulevaste investeeringute nõutavat tootlikkust. 

Kodune ülesanne.


Töötuba 3 - 19. aprill 2015
 
Eesmärgistatud eelarve nägemus.  Ettevõtte strateegilistest eesmärkidest ja finantssihtidest lähtuvalt rakendame tegevuspõhist arvestusmaatriksit planeerimisel ja erinevate meetmete / poliitikate / stsenaariumite mõju tuletamisel. Hindame eelarvete kooskõla ettevõtte missiooni, visiooni, ja finantssihtidega ja tuvastame kas kavandatud tulevikustsenaariumid loovad või hävitavad väärtust. 

Kodune ülesanne.  

 

Palume Teil kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.
 

3-osalise finantskursuse viib läbi New Yorgis sündinud, rahvusvahelise taustaga finantsanalüütik ja koolitaja, Rita Ilisson.

Maailmapanga ja teiste rahvusvahe-liste doonorite konsultant alates 1991. Rita Ilisson, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001, on mitmete finants- ja raamatupidamisalaste õpperaamatute autor, töötanud finantsarvestuse ja rahanduse lektorina Rootsis ja Eestis. 
Silmapaistvad projektid ja kogemused: Albaania Keskpanga järelvalve protseduurid (2013), Moldova finantsarves-tuse/auditeerimise reform (2005-2007), Leedu finantsarvestuse/auditeerimise reform (2003-2004). 
 

Registreerides end osalema 3-osalisele kursusele kuni 9. märtsin 2015 kehtib soodushind 320 eurot +km!


Soovitame läbida kogu kursus, teemad haakuvad kursuse kestel. Osaledes üksikutes töötubades, ühe töötoa maksumus 125 eurot +km. 

 

 

Kohtumiseni töötubades!

Hansa Konverentsid 
09. aprill 2015 - "KUIDAS EHITADA MÜÜVAT KODULEHTE". 21. sajandi koduleht - mida ettevõtted peaksid teadma? Praktiline koolituspäev 9.aprillil.

UUS! "Kuidas ehitada müüvat kodulehte" 

21. sajandi koduleht - mida ettevõtted peaksid teadma?
 
 

Hea ettevõtte juht, turundusjuht, müügijuht, kodulehtede sisuloojad ja kõik teised huvilised!

 

Meil on hea meel Teid kutsuda meie klientide poolt hinnatud praktilisele koolituspäevale "Kuidas ehitada müüvat kodulehte". Aprillikuu koolitusel toome Teieni uuemad trendid sotsiaalmeedias, räägime juurde skaleeruva veebi kasutegurist turunduskanalina. Näiteid praktikast. Täiendatud kava alusel viime koolituse läbi 9. aprillil 2015 "Seiklusjutte Maalt ja Merelt" seminariruumis, Tartu mnt 44, Tallinnas. 


Koolituse sisu 
 

Koolituse eesmärk on anda tervikpilt kodulehest ja selle potentsiaalist ettevõttele. Tänapäeval on hästitoimiv koduleht ettevõtte oluline turunduskanal, mille kaudu klienti leida ja hoida. Kuidas luua koduleht selliselt, et see müüks? Kui saame külastaja kodulehele, siis kuidas teda panna tegema soovitud toiminguid? Kuidas tagame, et kodulehe panustamiseks tehtud töö end topelt tagasi maksab?

Koolituse käigus tutvume kodulehtedega raku tasandilt kuni visuaalse osani (disain, tekstid, sisu jne) ja vaatame enamlevinud internetiturunduse lahendusi.   


Koolituspäeval toome Teieni näiteid, vaatame kõikide osalejate kodulehti. 

Koolituse alguses loosime välja kolmele ettevõttele tasuta kodulehe analüüsi võrdluses tema konkurentidega. Analüüsi tulemused teeme teatavaks veel enne koolituse lõppu kohapeal!
 

Koolituse kestel vastame küsimustele:

-Milline on tänapäeva koduleht?

-Millises kodulehe tegemise etapis peame mõtlema kodulehe eesmärgile ja selle täitmisele?

-Milliseid vigu saab, aga ei tohi sisu kirjutades teha? Kuidas erinevad sihtrühmad?

-Kuidas kõnetame klienti nii, et ta usuks meie head tahet olla tema parim teenindaja? 

-Kuidas muuta koduleht nähtavaks? SEO otsingumootoritele optimeerimine ja põhimõtted, kui teadlikud oleme nendest valikutest?

-Kas kasutame piisavalt sotsiaalmeedia võimalusi ettevõtte käibe kasvatamiseks?  


Mida osalejad koolituselt saavad?

-Parema arusaama kodulehe tähtsusest internetiturunduses.

-Kodulehtede tekstid, kirjutamise psühholoogia.

-Oskuse hinnata kriitilisema pilguga ettevõtete kodulehekülgi.

-Teadmise, mis aitab ettevõtte kodulehte teha otsingu-mootorites nähtavaks.

-Kasulikke näpunäiteid sotsiaalmeedia turunduses orien-teerumiseks.

-Hulganisti mõtteid, mis vajaksid internetiturunduses realiseerimist!

 

Koolitusel astuvad üles valdkonna hinnatud spetsialistid:

 

Loone Ots, kes on teadlane ja dramaturg. Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetanud ja õpetab eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut. Õppejõud alates 1993, mitme välisülikooli külalislektor alates 2008. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele valdkonnas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. 
 
 
 
 

 

Diana Taluri on viimased 14 aastat olnud tegev internetimeedias. Peamiselt on nõustanud Eesti ettevõtteid online-reklaamikampaaniate ja erinevate interneti projektide osas. Teadmisi turunduse kohta on täiendanud EBS-i magistratuuris, mille lõpetas aastal 2009. Viimasel ajal on tema fookus rohkem suunatud sotsiaalmeediale, mis võimaldab paljudel ettevõtetel end nähtavamaks teha. 2011. aastal alustas ta ettevõtlusega Austraalias, kus lõi brändi Marketing Sharks. Pea kolm aastat on firma tegutsenud ka Eestis. 2015. aastast annab ta oma teadmisi edasi ka EBS-i tudengitele.

 

 

 

Tanel Taluri on üle 16 aasta tegutsenud IT valdkonnas. Taust juhtimises, müügitöös, projektijuhtimises ja IT kasutajatoes näitab teadmiste unikaalset kombinat-siooni. Praktilist tarkust toetab ka EBS-i ärijuhtimise bakalaureusekraad. Momendil on tema huvi ning kirg tegeleda uute innovaatiliste e-turunduse lahendustega, mida saab igapäevaselt ellu viia internetiturunduse ettevõttes Marketing Sharks.

 

 

Tegemist on praktilise koolitusega, kohtade arv grupis piiratud.

 

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema veel kuni 3. aprillini 2015 soodushinnaga 138 eurot +km! 

 

 
Kohtumiseni koolitusel!

 

Hansa Konverentsid

 

 

 

 

 
17. aprill 2015 - "ARVESTUSE FÖÖNIKS-KONTSERN". 3-osaline töötuba KONSOLIDEERIMINE. Uus kursus algab 17. aprillil 2015.

"Arvestuse Fööniks-Kontsern"
3-osaline sülearvutipõhine töötuba konsolideerimine
 

 

Hea ettevõtte juht, finantsjuht, raamatupidaja ja audiitor
 

Meil on hea meel Teid kutsuda konsolideerimise praktikumile, mis toimub 17., 22. ja 24. aprillil 2015, Tallinnas. Praktikum on mõeldud Teile, kelle tulevased tööülesanded või otsused sõltuvad Teie konsolideerimise alastest teadmistest ja oskustest. 

 

3-päevane uus konsolideerimise kursus on sülearvutipõhine, mille ülesehitus järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid ja keskendume ülesannete ja näidete abil kontserniarvestuse koostamise alustel, võtmeküsimustel ja konsolideerimises ette tulevatel kitsaskohtadel. Iga päeva- teema kohta oleme koostanud ülesande excelis, mida koos lahendame ja kommenteerime. Samm sammult kursuse päevakava tagab, et praktikum on sobilik Teile, kes ei ole varem konsolideerinud ega kasutanud konsolideeritud aruandeid oma otsuste langetamisel.
 

Praktikumi sisu arvestab kehtivate RTJide ja hea raamatupidamistava alusteks olevaid IFRSi nõudeid.
 

 

Palume Teil kursusele kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.
 

Konsolideerimise kursuse viib läbi New Yorgis sündinud, rahvusvahelise taustaga finantsanalüütik ja koolitaja, Rita Ilisson.   


Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993 - 2001, IASB SAC liige 2001 - 2005, Rahvusvahelise Ülikooli Audentes rahvusvahelise auditi, majandusarvestuse ja finantsteaduse BA/MBA programmide lektor 2001 - 2009, Maailmapanga ja teiste rahvusvaheliste doonorite konsultant aastast 1991. Rita Ilisson on mitmete finants- ja raamatupidamisalaste õppe-raamatute autor, töötanud finantsarvestuse lektorina ülikoolides Rootsis ja Eestis. 
 

Suurepärane võimalus kinnistada konsolideerimisalaseid teadmisi algaval kursusel.


Tutvu kursuse päevakavadega täpsemalt ja registreeri end osalema kuni 14. aprillini 2015 soodushinnaga 365 eurot +km! 

 

Teid kursusele oodates!

Hansa Konverentsid

 

 

 
29. aprill 2015 - TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele. 8-tunnine koolituspäev 29. aprillil Tallinnas.

Uus! TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS

Tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele  

 

Lugupeetud ettevõtte ja asutuse juht, haldusjuht, turvajuht, majandusjuhataja - tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud! 
 

Olete oodatud osalema tuleohutuse seaduse koolitusele töökoha tuleohutuse paremaks korraldamiseksKoolitus toimub 29. aprillil 2015 EPIK saalis (Toompuiestee 10), Tallinnas. 

Tuleohutuse seadus sätestab isikute kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelelevalve teostamise korra.

Koolitusel anname hea ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. 


Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks ettevõttes. Päeva kestel käsitlemisele tulevad teemad: tuleohutuse seadus, tuleohutuse eest vastutavate isikute õigused, kohustused ja vastutus, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted, nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele, tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused, evakuatsiooninõuded, käitumine tuleõnnetuse korral, esmased tulekustutusvahendid, tuletöö.


Koolituspäev on praktilise sisuga, koosneb lühiloengutest, konsultatsioonist ja aruteludest. Teoreetilised loengud on illustreeritud näidis-materjalidega. Lektor vastab osalejate küsimustele loengu kestel ja lõpus.

Koolitusel osalenutele väljastame tõendi koolituse läbimise kohta.

 

Koolituse lektor

Koolituse viib läbi Juri Jemeldjažev, hinnatud tuleohutusvaldkonna ekspert ja koolitaja. 2013-2014 läbis koolituse päästeinspektori ja tuleohutusspetsialisti 5. kutsetase. Alates 2007. aastast tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal alates 1977. aastast. 

 

Koolituspäev on mõeldud Teile, kes peate kursis olema tuleohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmisega ning oskama kehtivaid nõudeid edukalt rakendada oma töös. 


Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema 20. aprillini 2015 soodushinnaga 105 eurot +km! 

 

Kohtumiseni koolitusel!

Hansa Konverentsid
06. mai 2015 - KUIDAS ISE MÕJUTADA OMA TULEMUSLIKKUST. Praktiline koolituspäev 6. mail!

UUS! "Kuidas ise mõjutada oma tulemuslikkust" 

Praktiline koolitusKoolituse eesmärk

Mitte lihtsalt osalejaid "harida", vaid kutsuda esile nähtavaid positiivseid muutusi inimeste käitumises ja töö tulemustes. 


Koolituse sisu

Kuidas mõjutada oma tegevuste tulemusi?
 

Minust sõltuvad ja mittesõltuvad tegurid.

-Milline inimtüüp ma olen?

-Kuidas keskenduda asjadele, mida saan mõjutada?

-Mis minust sõltub ja on minu kontrolli all.

-Suhtumise olulisusest.

-Kas teadmisi on kunagi liiast?

-Kuidas mõõta oma pingutust? 
 

Mis mind motiveerib oma tööd tegema?
 

-Kuidas mul täna läheb, kuidas mulle minu töö meeldib?

-Mis on see töö tegelikult, mida ma teen?

-Mis mind motiveerib?

-Vabandused või lahendused.

-Küsimus, mis annab jõu.

-Mida ma tegelikult tahan?
 

 Mida osalejad koolituselt saavad?
 

-Teadmise, kuidas iseennast paremini ja lihtsamini motiveerida.

-Oskuse mõista, mis meist sõltub ja mis mitte; kuidas nende faktoritega toime tulla.

-Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks.
 

Koolitaja: 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 10 aastat. Tema tooteportfelli kuuluvad müügi- meeskonnatöö- ja juhtimiskoolitused. Koolitanud Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinas ja Tartus) 2005-2009 ja 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat.

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis Guido regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 25% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 


Suurepärane võimalus osaleda meie klientide poolt kõrgelt hinnatud koolituspäeval. Tule ja kuula oma ala lektorit ning saa osa praktilisest koolitusest 6. mail 2015!
 

Registreerudes osalema *kuni 24. aprillini 2015 kehtib soodushind 118 eurot + km! 


Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 08. mai 2015 - TÕHUS AJAKASUTUS. KUIDAS SAAVUTADA VÄHEMAGA ROHKEM? Praktiline koolitus 8. mail!

"Tõhus ajakasutus"

Kuidas saavutada vähemaga rohkem?
 

 

Kui tunned, et aega on vähe ja palju olulisi tegevusi jääb tegemata või lükkub edasi, siis on see seminar just Sulle! 
 

Koolituse eesmärk
 

Õppima väärtustama oma aega ning leida praktilisi tööriistu aja veelgi tõhusamaks kasutamiseks seatud eesmärkideni jõudmiseks.
 

Koolituse sisu
 

Kuidas ma oma aega praegu kasutan?
 

-Mis on tõhus ajakasutus?

-Organiseeritus, milleks veel see?

-Kui hea aja planeerija Sa oled.

-Pakilisus - mida see annab ja ära võtab.

-Tegevuste efektiivsus - kuidas saavutada vähemaga rohkem.

-Kuidas oma ajakasutust korraldad?
 

Ajakao põhjused ja lahendused nendele.
 

-Ajakao põhjused.

-Eesmärgid "töötavad" koos Sinuga.

-Ebaefektiivse ajakasutuse hoiatusmärgid.

-Põhilised ajaraiskajad ja kuidas nendega toime tulla.

-Keskendumine olulisele - mille põhjal seada prioriteete oma tege- vustele.

-Õpi ütlema "ei".
 

 Mida osalejad koolituselt saavad?
 

-Teadmise, kuidas oma aega veelgi tõhusamalt kasutada.

-Oskuse mõista, kuidas ja milleks prioriteete seada.

-Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks.

-Arusaama, kuidas teha õiges mahus õigeid asju.

-Tööriistad ettetulevate ajakasutuse probleemide lahenda- miseks.


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 10 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Tule ja kuula valdkonna tunnustatud lektorit ning saa osa meie klientide poolt kõrgelt hinnatud praktilisest koolituspäevast!
 

Kiirematele registreerujatele aprillikuus eripakkumine!


Registreerudes osalema kuni 30. aprillini 2015 kehtib soodushind 116 eurot +km! 


Osalejate arv õppetöö grupis on piiratud, tegemist on praktilise koolitusega. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Küsige hinnapakkumist!


Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 22. mai 2015 - UUS! POSITIIVNE TEENINDAMINE. 22. mail Tallinnas.

"POSITIIVNE TEENINDAMINE"
Praktiline koolitus 22. mail 2015 


Koolituse eesmärk

Mitte lihtsalt "harida" osalejaid, vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste hoiakutes, suhtlemisel klientidega ja töö tulemustes.


Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud teenindajad nii jaemüügis kui HORECAs, bürooassistendid-sekretärid, müügi- ostu- ja teenindusspetsialistid, kes soovivad omandada juurde oskusi, kuidas olla töös tulemuslikum ja kuidas paremini hakkama saada ka "raskemate" klientidega. 


Koolituse sisu


Enda ettevalmistus

-Mida ma teenindajana mõjutada saan ja milline inimtüüp ma olen.

-Mis mind motiveerib teenindajana töötama, kas ka vastutan oma tulemuste tegevuste  eest.

-Kas mulle meeldib see töö, mida teen.

-Mille põhjal hindan enda pingutust ja kas mul on piisvalt teadmisi, et olla positiivne teenindaja?


Positiivne teenindamine

-Mis on teenindamine, mida kliendid ostavad ja usalduse olulisusest?

-Mis takistab positiivset teenindamist?

-Kuidas nn raskete klientidega toime tulla. 


 Teenindusprotsess

-Meeldiva esmamulje loomine ja kliendi ostusoovi täpsustamine.

-"Klient on oodatud suhtumine".

-Lisamüügivõimaluste leidmine, kliendi soovi täitmine ning hüvastijätt.


Minu positiivse teenindamise põhimõtted

-Praktiline tegevus, mille jooksul osalejad koostavad koolituse põhjal enda teenindusalaste tegevuste nimekirja kliendi ootuste täitmisel ehk nn teenindusstandardid.


Mida osalejad koolituselt saavad?  
 

1. Positiivse tõuke oma seniste tööharjumuste muutmiseks suhtumise kaudu.

2. Kindla arusaama, mille tagajärg on positiivne teenindus.

-Tasakaal eneses:

-Teenindus- ja suhtlemisoskused, sh konfliktidele reageerimine ja lahendamine.

3. Enda teenindusstandardid, mille tulemusel kasvab osavõtjate võime hoida oma tähelepanu vajalikel tegevustel.

4. Tööriistad ettetulevate  keeruliste  situatsioonide  lahenda-miseks. See omakorda suurendab osavõtjate võimet positiivsemalt teenindada.

5. Kokkuvõtte "minu lugu", kus kirjas koolituse jooksul tekkinud mõtted ja arutelud.


Koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, mille jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), kuulatakse konsultandi loengut ning arutletakse teemade üle. 


Koolitaja:

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 10 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009, 2006-2008 ka koolitusfirmas Vain & Partnerid.  Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse ning meeskonnatöö koolitusi ning  pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles.  

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Viimase ligi 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada.


Hea võimalus täiendada teadmisi praktilisel koolituspäeval, mille viib läbi valdkonna hinnatud koolitaja-konsultant Guido Paomees!
 

Registreerudes osalema koolitusele
*kuni 8. maini 2015 kehtib Teile soodushind 118 eurot +km! 

 

Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse sisekoolitusena! Küsige pakkumist.Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 © Hansa Konverentsid OÜ
Helista meile 56 933 318 või kirjuta hansa@hansakonverentsid.ee
.