Eesti keeles
Juuli 2015
E
T
K
N
R
L
P
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Koolitused
Toimunud koolitused
Uudised

Avalikud Koolitused

20. mai 2015 - TULETÖÖDE TEGEMISE KOOLITUS TULETÖÖDE TEOSTAJATELE

UUS! "Tuletöö tegemise koolitus tuletööde teostajatele"

tuleohutuse seaduse täiendkoolitus
 


Lugupeetud tuletööde teostajad - tuletööde eest vastutavad isikud ja tuletööde tegijad!


Meil on hea meel kutsuda Teid tuletöö tegemise koolitusele, mis toimub 20. mail 2015, EPIK saalis (Toompuiestee 10),  Tallinnas. 

Koolituse eesmärk: omandada vajalikud teadmised ohutu tuletöö tegemiseks, tõsta teadlikkust võimalikest ohtudest ja suurendada valmisolekut oskuslikumaks käitumiseks kahjutule puhkemise korral.

Koolitus viiakse läbi vastavalt Tuleohutuse seaduses ettenähtud nõudmistele. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning teadmiste kontrollist. 

Tuletööd on gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine, gaasleegi kasutamine. Muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.
 

Tuletööd teostavale töötajale on  täiendkoolituse läbiviimine ja tema ohutusteadlikkuse valmisoleku kontrollimine kohustuslik. Koolituspäev lõppeb osalejate teadmiste kontrollimisega kirjaliku testi vormis. 

Tuletööd võib teostada isik, kes on läbinud edukalt tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus, ohutusteadlikkust tõendav dokument. Tuletöötunnistus annab õiguse teostada tuletöid Eesti Vabariigi territooriumil ja tunnistus kehtib kuni 5 aastat alates väljastamise kuupäevast.

Koolituse lektor
 
Koolituse viib läbi Juri Jemeldjažev, hinnatud tuleohutusvaldkonna ekspert ja koolitaja. 2013-2014 läbis koolituse päästeinspektori ja tuleohutusspetsialisti 5. kutsetase. Alates 2007. aastast tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal alates 1977. aastast. 
 

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema 12. maini 2015 soodushinnaga 85 eurot +km! 

 

Ohutut töökeskkonda soovides

Hansa Konverentsid
22. mai 2015 - UUS! POSITIIVNE TEENINDAMINE. 22. mail Tallinnas.

"POSITIIVNE TEENINDAMINE"
Praktiline koolitus 22. mail 2015 


Koolituse eesmärk

Mitte lihtsalt "harida" osalejaid, vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste hoiakutes, suhtlemisel klientidega ja töö tulemustes.


Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud teenindajad nii jaemüügis kui HORECAs, bürooassistendid-sekretärid, müügi- ostu- ja teenindusspetsialistid, kes soovivad omandada juurde oskusi, kuidas olla töös tulemuslikum ja kuidas paremini hakkama saada ka "raskemate" klientidega. 


Koolituse sisu


Enda ettevalmistus

-Mida ma teenindajana mõjutada saan ja milline inimtüüp ma olen.

-Mis mind motiveerib teenindajana töötama, kas ka vastutan oma tulemuste tegevuste  eest.

-Kas mulle meeldib see töö, mida teen.

-Mille põhjal hindan enda pingutust ja kas mul on piisvalt teadmisi, et olla positiivne teenindaja?


Positiivne teenindamine

-Mis on teenindamine, mida kliendid ostavad ja usalduse olulisusest?

-Mis takistab positiivset teenindamist?

-Kuidas nn raskete klientidega toime tulla. 


 Teenindusprotsess

-Meeldiva esmamulje loomine ja kliendi ostusoovi täpsustamine.

-"Klient on oodatud suhtumine".

-Lisamüügivõimaluste leidmine, kliendi soovi täitmine ning hüvastijätt.


Minu positiivse teenindamise põhimõtted

-Praktiline tegevus, mille jooksul osalejad koostavad koolituse põhjal enda teenindusalaste tegevuste nimekirja kliendi ootuste täitmisel ehk nn teenindusstandardid.


Mida osalejad koolituselt saavad?  
 

1. Positiivse tõuke oma seniste tööharjumuste muutmiseks suhtumise kaudu.

2. Kindla arusaama, mille tagajärg on positiivne teenindus.

-Tasakaal eneses:

-Teenindus- ja suhtlemisoskused, sh konfliktidele reageerimine ja lahendamine.

3. Enda teenindusstandardid, mille tulemusel kasvab osavõtjate võime hoida oma tähelepanu vajalikel tegevustel.

4. Tööriistad ettetulevate  keeruliste  situatsioonide  lahenda-miseks. See omakorda suurendab osavõtjate võimet positiivsemalt teenindada.

5. Kokkuvõtte "minu lugu", kus kirjas koolituse jooksul tekkinud mõtted ja arutelud.


Koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, mille jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), kuulatakse konsultandi loengut ning arutletakse teemade üle. 


Koolitaja:

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 10 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009, 2006-2008 ka koolitusfirmas Vain & Partnerid.  Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse ning meeskonnatöö koolitusi ning  pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles.  

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Viimase ligi 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada.


Hea võimalus täiendada teadmisi praktilisel koolituspäeval, mille viib läbi valdkonna hinnatud koolitaja-konsultant Guido Paomees!
 

Registreerudes osalema koolitusele
*kuni 15. maini 2015 kehtib veel soodushind 118 eurot +km! 

 

Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse sisekoolitusena! Küsige pakkumist.Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 02. juuni 2015 - UUS! OTSUSTAJATE FINANTSPÄRASTLÕUNAD. 3-osaline sülearvutipõhine praktikum.

"OTSUSTAJATE FINANTSPÄRASTLÕUNAD" 
 

Uus! 3-osaline sülearvutipõhine praktikum
 

Meil on hea meel kutsuda Teid osalema uuele finantsjuhtimise praktikumile, mis toimub pärastlõunasel ajal kell 14.00-17.30, 2., 4. ja 9. juunil 2015 Tallinnas. 

Praktikum on mõeldud Teile, kes osalete ettevõtte eelarve koostamise protsessis ja kelle strateegilistest ja operatiivsetest otsustest sõltub ettevõtte tulevane edu ja jätkusuutlikkus. Töötubade rõhuasetus on väärtuse loomise kriteeriumite rakendamine otsuste langetamisel ja strateegiliste ja operatiivsete otsuste seostamine finantsväljunditega. 

Sülearvutipõhine praktikum järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid MS Excelis ja keskendume ülesannete ja näidete abil võtmeküsimusel - kas ettevõte on väärtust looval kursil või sattunud väärtust hävitavale kursile.  

 

Töötuba 1 - 2. juuni 2015 kell 14.00-17.30

Finantsanalüütiline nägemus. 
Keskendume finantsaruannetel ja nende baasil arvutatud finantssuhtarvudel, mida rakendatakse finantsjuhtimise eesmärgil nii hetkeseisu kaardistamisel kui tuleviku finantssihtide määramisel. Seostame müügimahu kasvu, kasumit, tasuvust, vabu rahavoogusid ja kapitali hinda erinevate otsustajate vastutusalasse kuuluvate tegevuste ja otsustega. 
 

Töötuba 2 - 4. juuni 2015 kell 14.00-17.30
 
Juhtimisarvestuslik nägemus. 
Keskendume toodete ja teenuste omahinnal ning investeeringute nõutaval tootlikkusel. Tegevuspõhise arvestusmaatriksi (ABC) abil analüüsime erinevate otsustajate vastutusala kulusid ja nende jaotust tegevustele ja kulukandjatele (tooted, teenused). Puhas nüüdisväärtuse ja sisemise tasuvusmäära abil kaalume investeeringute tasuvust ja otstarbekust väärtuse loomisel. 
 

Töötuba 3 - 9. juuni 2015 kell 14.00-17.30
 
Eesmärgistatud eelarve nägemus.  
Ettevõtte strateegilistest eesmärkidest ja finantssihtidest lähtuvalt rakendame tegevuspõhist arvestusmaatriksit planeerimisel ja erinevate meetmete / poliitikate / stsenaariumite mõju tuletamisel. Hindame eelarvete kooskõla ettevõtte missiooni, visiooni, ja finantssihtidega ja tuvastame kas kavandatud tulevikustsenaariumid loovad või hävitavad väärtust. 

Kodune ülesanne.  

 

Palume Teil kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.
 

3-osalise finantskursuse viib läbi New Yorgis sündinud, rahvusvahelise taustaga finantsanalüütik ja koolitaja, Rita Ilisson.

Maailmapanga ja teiste rahvusvahe-liste doonorite konsultant alates 1991. Rita Ilisson, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001, on mitmete finants- ja raamatupidamisalaste õpperaamatute autor, töötanud finantsarvestuse ja rahanduse lektorina Rootsis ja Eestis. 
Silmapaistvad projektid ja kogemused: Albaania Keskpanga järelvalve protseduurid (2013), Moldova finantsarves-tuse/auditeerimise reform (2005-2007), Leedu finantsarvestuse/auditeerimise reform (2003-2004). 
 

Registreerides end osalema 3-osalisele kursusele kuni 24. maini 2015 kehtib soodushind 345 eurot +km!


 

Kohtumiseni töötubades!

Hansa Konverentsid 
09. juuni 2015 - KUIDAS EHITADA MÜÜVAT KODULEHTE. 21. sajandi koduleht - mida ettevõtted peaksid teadma?

"Kuidas ehitada müüvat kodulehte" 

21. sajandi koduleht - mida ettevõtted peaksid teadma?
 
 

Hea ettevõtte juht, turundusjuht, müügijuht, kodulehtede sisuloojad ja kõik teised huvilised!

 

Meil on hea meel Teid kutsuda meie klientide poolt kõrgelt hinnatud praktilisele koolituspäevale "Kuidas ehitada müüvat kodulehte". Koolitusel toome Teieni värsked trendid sotsiaalmeedias, head ja halvad näited praktikas. Koolitus toimub 9. juunil 2015 "Seiklusjutte Maalt ja Merelt" seminariruumis, Tartu mnt 44, Tallinnas. 


Koolituse sisu 
 

Koolituse eesmärk on anda tervikpilt kodulehest ja selle potentsiaalist ettevõttele. Tänapäeval on hästitoimiv koduleht ettevõtte oluline turunduskanal, mille kaudu klienti leida ja hoida. Kuidas luua koduleht selliselt, et see müüks? Kui saame külastaja kodulehele, siis kuidas teda panna tegema soovitud toiminguid? Kuidas tagame, et kodulehe panustamiseks tehtud töö end topelt tagasi maksab?

Koolituse käigus tutvume kodulehtedega raku tasandilt kuni visuaalse osani (disain, tekstid, sisu jne) ja vaatame enamlevinud internetiturunduse lahendusi.   


Koolituspäeval toome Teieni näiteid, vaatame kõikide osalejate kodulehti. 

Koolituse alguses loosime välja kolmele ettevõttele tasuta kodulehe analüüsi võrdluses tema konkurentidega. Analüüsi tulemused teeme teatavaks veel enne koolituse lõppu kohapeal!
 

Koolituse kestel vastame küsimustele:

-Milline on tänapäeva koduleht?

-Millises kodulehe tegemise etapis peame mõtlema kodulehe eesmärgile ja selle täitmisele?

-Milliseid vigu saab, aga ei tohi sisu kirjutades teha? Kuidas erinevad sihtrühmad?

-Kuidas kõnetame klienti nii, et ta usuks meie head tahet olla tema parim teenindaja? 

-Kuidas muuta koduleht nähtavaks? SEO otsingumootoritele optimeerimine ja põhimõtted, kui teadlikud oleme nendest valikutest?

-Kas kasutame piisavalt sotsiaalmeedia võimalusi ettevõtte käibe kasvatamiseks?  


Mida osalejad koolituselt saavad?

-Parema arusaama kodulehe tähtsusest internetiturunduses.

-Kodulehtede tekstid, kirjutamise psühholoogia.

-Oskuse hinnata kriitilisema pilguga ettevõtete kodulehekülgi.

-Teadmise, mis aitab ettevõtte kodulehte teha otsingu-mootorites nähtavaks.

-Kasulikke näpunäiteid sotsiaalmeedia turunduses orien-teerumiseks.

-Hulganisti mõtteid, mis vajaksid internetiturunduses realiseerimist!

 

Koolitusel astuvad üles valdkonna hinnatud spetsialistid:

 

Loone Ots, kes on teadlane ja dramaturg. Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetanud ja õpetab eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut. Õppejõud alates 1993, mitme välisülikooli külalislektor alates 2008. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele valdkonnas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. 
 
 
 
 

 

Diana Taluri on viimased 14 aastat olnud tegev internetimeedias. Peamiselt on nõustanud Eesti ettevõtteid online-reklaamikampaaniate ja erinevate interneti projektide osas. Teadmisi turunduse kohta on täiendanud EBS-i magistratuuris, mille lõpetas aastal 2009. Viimasel ajal on tema fookus rohkem suunatud sotsiaalmeediale, mis võimaldab paljudel ettevõtetel end nähtavamaks teha. 2011. aastal alustas ta ettevõtlusega Austraalias, kus lõi brändi Marketing Sharks. Pea kolm aastat on firma tegutsenud ka Eestis. 2015. aastast annab ta oma teadmisi edasi ka EBS-i tudengitele.

 

 

 

Tanel Taluri on üle 16 aasta tegutsenud IT valdkonnas. Taust juhtimises, müügitöös, projektijuhtimises ja IT kasutajatoes näitab teadmiste unikaalset kombinat-siooni. Praktilist tarkust toetab ka EBS-i ärijuhtimise bakalaureusekraad. Momendil on tema huvi ning kirg tegeleda uute innovaatiliste e-turunduse lahendustega, mida saab igapäevaselt ellu viia internetiturunduse ettevõttes Marketing Sharks.

 

 

Tegemist on praktilise koolitusega, kohtade arv grupis piiratud.

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema veel kuni 4. juunini 2015 soodushinnaga 138 eurot +km! 

 

Kohtumiseni koolitusel!

 

Hansa Konverentsid

 

 

 

 

 
10. juuni 2015 - TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele. 8-tunnine koolituspäev 10. juunil Tallinnas.

Uus! TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS

Tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele  

 

Lugupeetud ettevõtte ja asutuse juht, haldusjuht, turvajuht, majandusjuhataja - tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud! 
 

Olete oodatud osalema tuleohutuse seaduse koolitusele töökoha tuleohutuse paremaks korraldamiseksKoolitus toimub 10. juunil 2015 EPIK saalis (Toompuiestee 10), Tallinnas. 

Tuleohutuse seadus sätestab isikute kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelelevalve teostamise korra.

Koolitusel anname hea ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. 


Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks ettevõttes. Päeva kestel käsitlemisele tulevad teemad: tuleohutuse seadus, tuleohutuse eest vastutavate isikute õigused, kohustused ja vastutus, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted, nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele, tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused, evakuatsiooninõuded, käitumine tuleõnnetuse korral, esmased tulekustutusvahendid, tuletöö.


Koolituspäev on praktilise sisuga, koosneb lühiloengutest, konsultatsioonist ja aruteludest. Teoreetilised loengud on illustreeritud näidis-materjalidega. Lektor vastab osalejate küsimustele loengu kestel ja lõpus.

Koolitusel osalenutele väljastame tõendi koolituse läbimise kohta.

 

Koolituse lektor

Koolituse viib läbi Juri Jemeldjažev, hinnatud tuleohutusvaldkonna ekspert ja koolitaja. 2013-2014 läbis koolituse päästeinspektori ja tuleohutusspetsialisti 5. kutsetase. Alates 2007. aastast tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal alates 1977. aastast. 

 

Koolituspäev on mõeldud Teile, kes peate kursis olema tuleohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmisega ning oskama kehtivaid nõudeid edukalt rakendada oma töös. 

*Sooduspakkumine!

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 5. juunini 2015 soodushinnaga 105 eurot +km! 

 

Kohtumiseni koolitusel!

Hansa Konverentsid
16. juuni 2015 - "EESMÄRGIKESKNE E-SUHTLUS" Praktiline koolitus 16. juunil!

 UUS! "Eesmärgikeskne e-suhtlus"
Praktiline koolitus
 


Hansa Konverentsidel on hea meel kutsuda Teid osalema praktilisele koolitusele "Eesmärgikeskne e-suhtlus", mis toimub 16. juunil 2015 "Seiklusjutte Maalt ja Merelt" seminariruumis (Tartu mnt 44), Tallinnas
 

Koolitusel tutvustatakse selge keele põhimõtteid, sõnumi lugejakeskset esitamist ja viimaste aastate uuendusi eesti õigekirjas, sh suur- ja väiketähe ning kirjavahemärkide kasutamises. Õigekeelsussõnastik 2013 ja "Ametniku soovitussõnastik" 2014: mis on muutunud? Näidatakse, kuidas e-kiri ja e-kirjutis laiemalt erinevad sama sisuga tekstidest paberil. Tutvustatakse e-kirjutiste formaate ja nende eripära. Vaadeldakse tüüpilisemaid stiilivigu kirjutistes ja õpetatakse neid vältima.

Koolitus seob loengu praktiliste harjutustega ning rakendab aktiivõppe meetodeid. Teoreetiline osa sisaldab tegelikke näiteid teema sagedasemate probleemide ja eksimuste kohta. Igas plokis teeme harjutusi, toome näiteid osalejate kodulehe tekstidest. Lisaks suunab ja julgustab koolitus kasutama hea keele internetiallikaid ja keelehoolderaamatuid.

 

Koolituse eesmärk ja sihtgrupp


Koolitus tutvustab e-kirjutise eripära ning tähtsamaid uuendusi õigekirjas. Oodatud on kõik, kel huvi õige, arusaadava ja heas sõnastuses e-suhtluse vastu - sekretärid , ametnikud, müügiinimesed, kodulehtede sisuloojad ja teised huvilised.

 

Koolituse lektor
 

Koolituse viib läbi valdkonna hinnatud lektor Loone Ots, teadlane ja dramaturg. Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetab TÜs eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut aastast 1993. Olnud mitme välisülikooli külalislektor. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele vallas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. Eesti Keeletoimetajate Liidu liige. 
 

 


Kiirematele registreerujatele sooduspakkumine!

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema 8. juunini 2015 soodushinnaga 118 eurot +km!


* Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse sisekoolitusena! Programmi koostame Teie organisatsiooni vajadustest lähtuvalt.Kohtumiseni koolitusel!

 

 
17. juuni 2015 - TÕHUS AJAKASUTUS. KUIDAS SAAVUTADA VÄHEMAGA ROHKEM? Järgmine praktiline koolitus 17. juunil!

"Tõhus ajakasutus"

Kuidas saavutada vähemaga rohkem?

 

 

Kui tunned, et aega on vähe ja palju olulisi tegevusi jääb tegemata või lükkub edasi, siis on see seminar just Sulle! 
 

Koolituse eesmärk
 

Õppima väärtustama oma aega ning leida praktilisi tööriistu aja veelgi tõhusamaks kasutamiseks seatud eesmärkideni jõudmiseks.
 

Koolituse sisu
 

Kuidas ma oma aega praegu kasutan?
 

-Mis on tõhus ajakasutus?

-Organiseeritus, milleks veel see?

-Kui hea aja planeerija Sa oled.

-Pakilisus - mida see annab ja ära võtab.

-Tegevuste efektiivsus - kuidas saavutada vähemaga rohkem.

-Kuidas oma ajakasutust korraldad?
 

Ajakao põhjused ja lahendused nendele.
 

-Ajakao põhjused.

-Eesmärgid "töötavad" koos Sinuga.

-Ebaefektiivse ajakasutuse hoiatusmärgid.

-Põhilised ajaraiskajad ja kuidas nendega toime tulla.

-Keskendumine olulisele - mille põhjal seada prioriteete oma tege- vustele.

-Õpi ütlema "ei".
 

 Mida osalejad koolituselt saavad?
 

-Teadmise, kuidas oma aega veelgi tõhusamalt kasutada.

-Oskuse mõista, kuidas ja milleks prioriteete seada.

-Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks.

-Arusaama, kuidas teha õiges mahus õigeid asju.

-Tööriistad ettetulevate ajakasutuse probleemide lahenda- miseks.


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 11 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Tule ja kuula valdkonna tunnustatud lektorit ning saa osa meie klientide poolt kõrgelt hinnatud praktilisest koolituspäevast!
 

Kiirematele registreerujatele kehtib eripakkumine!


Registreerudes osalema kuni 8. juunini 2015 kehtib soodushind 116 eurot +km! 


Osalejate arv õppetöö grupis on piiratud, tegemist on praktilise koolitusega. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Küsige hinnapakkumist!


Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 18. juuni 2015 - "KLIENDISÕBRALIK KIRI". Sisekoolitus. *Välja müüdud.

"Kliendisõbralik kiri" 

 
18.06.2015 koolitus on välja müüdud.
 

Koolituse eesmärk: täiustada tekstiloomeoskust, õpetada hoiduma kantseliidist, tutvustada keelenormi uuendusi. Rakendada omandatud teadmisi, et analüüsida ja toimetada ettevõtte tüüptekste ning koostada ideaalkirja näidis. 
 
Koolituse kestvus: 6 akadeemilist tundi 

Koolituse lektor
 
Loone Ots, kes on teadlane ja dramaturg. Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetanud ja õpetab eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut. Õppejõud alates 1993, mitme välisülikooli külalislektor alates 2008. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele valdkonnas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. 
 

 
21. august 2015 - UUS! MINA JA MINU MEESKOND. Treeningpäev "OSKUSLIKUD LÄBIRÄÄKIMISED"

 

UUS! Mina ja minu meeskond

Treeningpäev "Oskuslikud läbirääkimised"

 

Koolitus on mõeldud ettevõtte töötajatele ja juhtidele, kes vastutavad tulemuste saavutamise eest ja kelle igapäevatöö osaks on muutuste tulemuslik läbiviimine ning sellega seotud läbirääkimised eelkõige oma meeskonna liikmetega.  
 

Koolituse eesmärk on saada läbi arutluste, (grupi)tööde ja praktiliste tegevuste uusi kogemusi ja lahendusi töös ette tulevatele erinevatele olukordadele. 
 

Koolituse läbinu oskab

- tasakaalustada erinevaid tegevusi ning vähendada "tuletõrjuja" rolli oma töös;

- veenda inimesi läbi ideede müümise;

- olla läbirääkimistel edukam ja saavutada oma eesmärke;

- tulla toime oma emotsioonidega;

- öelda "ei" enda jaoks ebamõistlikele pakkumistele.


Koolituse sisu
 

Minu peamised rollid eesmärkide saavutamisel

Ideede müümine
 

- Mis on ideede müümine?

- Kuidas ideid müüa

- Ideede müümise protsess
 
Läbirääkimisoskused
 

- Kolm „mina“ tasandit läbirääkimistel

- Läbirääkijate erinevad käitumisstiilid

- Mis on kontakt läbirääkimistel?

- Kuulamise olulisus ja kuulamistõkked

- Võimalikud järeleandmise tehnikad läbirääkimistel 

Konfliktide lahendamine

- Mis on konflikt?

- Erinevad konfliktide lahendamise stiilid

- Kuidas oma emotsioonidega konfliktsituatsioonis toime tulla 

- Konfliktide lahendamise 5 sammu

- Kuidas öelda "ei"

 
Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 


Koolitaja: 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 10 aastat. Koolitanud Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Mina ja minu meeskond treeningpäev "Oskuslikud läbirääkimised" juba 21. augustil! 


Kiirematele registreerujatele sooduspakkumine!


Registreerudes osalema kuni 7. augustini 2015 kehtib soodushind 128 eurot +km! 


Osalejate arv õppetöö grupis on piiratud, tegemist on praktilise koolitusega. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Küsige hinnapakkumist!


Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 

 
02. september 2015 - "ARVESTUSE FÖÖNIKS-KONTSERN". 3-osaline töötuba KONSOLIDEERIMINE. Uus kursus alustab 2. septembril 2015.

"Arvestuse Fööniks-Kontsern"
3-osaline sülearvutipõhine töötuba konsolideerimine
 

 

Hea ettevõtte juht, finantsjuht, raamatupidaja ja audiitor!
 

Meil on hea meel Teid kutsuda järgmisele konsolideerimise praktikumile, mis toimub 2., 9. ja 16. septembril 2015, Tallinnas. Praktikum on mõeldud Teile, kelle tulevased tööülesanded või otsused sõltuvad Teie konsolideerimise alastest teadmistest ja oskustest. 

 

3-päevane uus konsolideerimise kursus on sülearvutipõhine, mille ülesehitus järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid ja keskendume ülesannete ja näidete abil kontserniarvestuse koostamise alustel, võtmeküsimustel ja konsolideerimises ette tulevatel kitsaskohtadel. Iga päeva- teema kohta oleme koostanud ülesande excelis, mida koos lahendame ja kommenteerime. Samm sammult kursuse päevakava tagab, et praktikum on sobilik Teile, kes ei ole varem konsolideerinud ega kasutanud konsolideeritud aruandeid oma otsuste langetamisel.
 

Praktikumi sisu arvestab kehtivate RTJide ja hea raamatupidamistava alusteks olevaid IFRSi nõudeid.
 

 

Palume Teil kursusele kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.
 

Konsolideerimise kursuse viib läbi New Yorgis sündinud, rahvusvahelise taustaga finantsanalüütik ja koolitaja, Rita Ilisson.   


Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993 - 2001, IASB SAC liige 2001 - 2005, Rahvusvahelise Ülikooli Audentes rahvusvahelise auditi, majandusarvestuse ja finantsteaduse BA/MBA programmide lektor 2001 - 2009, Maailmapanga ja teiste rahvusvaheliste doonorite konsultant aastast 1991. Rita Ilisson on mitmete finants- ja raamatupidamisalaste õppe-raamatute autor, töötanud finantsarvestuse lektorina ülikoolides Rootsis ja Eestis. 
 

Suurepärane võimalus kinnistada konsolideerimisalaseid teadmisi algaval kursusel.


Tutvu kursuse päevakavadega täpsemalt ja registreeri end osalema kuni 10. augustini 2015 soodushinnaga 365 eurot +km! 

 

Teid kursusele oodates!

Hansa Konverentsid

 

 

 
03. september 2015 - UUS! "SUHETEKESKNE MÜÜK" praktiline müügikoolitus algab 3. septembril!

UUS! "Suhetekeskne müük"

Kuidas suurendada oma müügitulemusi läbi heade suhete


 

Kui Sinu müügitulemused ei ole enam sellised, nagu soovid ja kliendid ei ole alati valmis Sinuga suhtlema, siis on see programm just Sinule!

 
Koolituse eesmärk
 
-Suurendada oskust leida klientidega suheldes kõige paremaid lahendusi, mis aitaksid omakorda müüke suurendada ja kliendisuhteid hoida.
-Anda positiivne “süst”, et müügiinimesed tahaksid ise oma kasutamata potentsiaali kasutada. 
-Arendada oskuseid, mida järgides on võimalik kliendikesksemalt ja tulemuslikumalt pikemaajalisemalt müügitööd teha.
-Võttes aluseks viis põhitegevust, mitte lihtsalt müügiinimesi harida, vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muudatusi nende hoiakutes, tegemistes ja töö tulemustes.
 
Allpool toodud 9 mooduli pikkuse programmi tulemusel on müügiinimesed võimelised rohkem saavutama, ennast ja müügitööd mõistma ning oma tegevusi ja tulemusi planeerima ning analüüsima.
 
Koolituse programm:
 
3.09.2015 kell 10.00-13.15
 
I. Mis on müük ja müümine?
Minu valmisolek müügitööks.
Mis on müümine
  - mis määrab müügitöö edukuse
   - kuidas tekib usaldus
   - mida usaldus mõjutab
Müügiinimese põhitegevused
  - müümine
  - analüüsimine
  - planeerimine
  - organiseerimine
  - kontrollimine
 
17.09.2015 kell 10.00-13.15
 
II. Müügitegevuseks ettevalmistus.
 
Mina ja müümine
  - kuidas minust sai müügiinimene
  - mida oma töölt ootan
  - mida ma tegelikult teen
  - milline inimtüüp ma olen
  - suhtumise olulisusest
Motivatsioon ja vastutus.
Minu tegevuste kontroll
  - mida ma saan müügitegevuses kontrollida
  - mis ei ole minu kontrolli all
  - kuidas hindan oma pingutust
  - kas teadmisi on piisavalt
 
1.10.2015 kell 10.00-13.15
 
III. Milline on sinu sihtgrupp?
  - Kus ja kes on sinu turg?
  - Müügitoru.
  - Viis gruppi, kes saavad kasu sinu tegevusest.
  - Planeerimine - eesmärkide olulisusest.
 
15.10.2015 kell 10.00-13.15
 
IV. Kontakt.
  - Kuidas olla kliendi juures teretulnud.
  - Milline on sinu ainulaadne eelis?
  - Miks inimesed ostavad?
  - Kuidas vähendada enda närvisolekut.
  - Telefonikasutuse oskused.
 
29.10.2015 kell 10.00-13.15
 
V. Hinda kliendi olukorda
   - Kliendi vajaduste mõistmine.
   - Kuidas küsimusi esitada.
Avatud ja kinnised küsimused.
   - Mõned nõuanded aktiivseks kuulamiseks.
   - Rollid ja ostuotsuse mõjutajad.
 
11.11.2015 kell 10.00-13.15
 
VI. Lase kliendil kogeda pakutava väärtust. 
   - Näita kliendile, millist väärtust sa pakud.
Toote omadus ja kasulikkus.
   - Miks hinnast ei taheta rääkida?
   - Hinna põhjendamine.
   - Kuidas mõjusat esitlust ülesse ehitada?
 
26.11.2015 kell 10.00-13.15
 
VII. Ole kindel, et tehing toimub.
- Läbirääkimiste peamised mõjutajad.
Vastuväited on tagasiside.
Mida vastuväidetega peale hakata?
- Ostusignaalide äratundmine.
- Millal ja kuidas küsida tehingut?
 
3.12.2015 kell 10.00-13.15
 
VIII. Hoolitse selle eest, et klient oleks rahul. 
   - Milline väärtus on kliendi rahulolul?
pH tasakaal?
   - Kindlusta tehingujärgne rahulolu.
   - Rahulolematuse hoiatavad märgid.
   - Kuidas ületada kliendi ootuseid?
   - Koostöö eelised.
 
17.12.2015 kell 10.00-13.15
 
IX. Juhi, motiveeri ja arenda ennast 
   - Täiusta enda müügioskuseid.
   - Milline on Sinu kaubamärk?
   - Müügimatemaatika ja analüüs.
   - Päevane mõttedieet.
   - Ole oma enese müügimanager.
 
 
Mida osalejad seminarilt saavad?
 
Selged juhised, kuidas luua kliendiga pikaajalised partnersuhted, mis pikemas perspektiivis omakorda suurendavad müügitöö tulemuslikkust. 
 
 
Kogu programmi pikkus on kokku 36 akadeemilist tundi, mis on jagatud üheksale sessioonile à 4 akadeemilist tundi. Sessioonide vahele jääb kaks nädalat. Iga osa lõpul võtavad osalejad endale vaadeldud materjalide hulgast paar ülesannet, millega nad koolituspäevade vahele jääval ajal praktiliselt tegelevad, et koolituse tulemuslikkust tõsta ja oodatud muudatusi harjumuspäraseks muuta. Uue koolituspäeva algul toimub arutelu ja kogemuste vahetus, mis muutus ja milline oli kogemus uusi oskuseid kasutades.
 


Koolitaja:

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 11 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009, 2006-2008 ka koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse ning meeskonnatöö koolitusi ja  pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles.  

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Viimase ligi 21 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada.


Suurepärane võimalus täiendada müügioskusi praktilisel koolitusel, mille viib läbi valdkonna hinnatud koolitaja-konsultant Guido Paomees!
 

Osalejate arv grupis on piiratud.


Registreerudes osalema 9-st moodulist koosnevale müügikoolitusele (kokku 36 akad. tundi)

*kuni 31. juulini 2015 kehtib sooduspakkumine 960 eurot +km! 

Alates 01.08.2015 hind 1280 eurot +km!


Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse sisekoolitusena! Küsige pakkumist.Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 24. september 2015 - UUS! "KUIDAS EDUKAMALT TOIME TULLA RASKETE KLIENTIDEGA?" Praktiline koolitus.

UUS! Kuidas edukamalt toime tulla raskete klientidega?

Praktiline koolitus 

 

Koolitus on mõeldud teenindusettevõtte töötajatele- teenindajatele, müüjatele, müügikonsultantidele jt, kes puutuvad oma igapäevatööd tehes kokku klientidega ja vajavad lihtsaid vahendeid, et kurja kliendiga ja konfliktsituatsioonidega hakkama saada.  

Koolituse eesmärk on leida ja kasutusele võtta uusi lahendusi, mis aitavad oma tööd teenindajana lihtsamini teha ja luua kliendiga suheldes kahepoolne positiivne emotsioon. 
 

Koolituse läbinu oskab

- mõista, millest sõltub teenindaja tegevuse tulemuslikkus;

- eristada ebaolulisi tegevusi olulistest;

- kasutada lihtsaid võimalusi kurja kliendi rahustamiseks;

- analüüsida oma tegevusi klienti teenindades;

- kasutada iseendale seatud standardeid.


Koolituse sisu

- Milline inimtüüp ma olen?

- Olulised sammud kliendi teenindamisel

- Mis takistab hästi teenindamast?

- Kurja kliendi ja konfliktsituatsiooni rahulikumaks muutmine

- Mis värvi on kuri klient?

- Usalduse olulisusest teenindamisel

- Minu teenindusstandardid.


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 


Koolitaja: 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 10 aastat. Koolitanud Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Hea võimalus osa saada praktilisest koolitusest "Kuidas paremini hakkama saada raskete klientidega?". Koolitus 24. septembril!


Kiirematele registreerujatele suve sooduspakkumine!


Registreerudes osalema kuni 31. augustini 2015 kehtib soodushind 124 eurot +km! 


Osalejate arv õppetöö grupis on piiratud, tegemist on praktilise koolitusega. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Küsige hinnapakkumist!


Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 

 
© Hansa Konverentsid OÜ
Helista meile 56 933 318 või kirjuta hansa@hansakonverentsid.ee
.