Eesti keeles
November 2014
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Koolitused
Toimunud koolitused
Uudised

Avalikud Koolitused

06. oktoober 2014 - "KUIDAS ISE MÕJUTADA OMA TULEMUSLIKKUST" Sisekoolitus. Välja müüdud.
22. oktoober 2014 - UUS! "TULEOHUTUSE SEADUSE KOOLITUS TÖÖKOHA TULEOHUTUSE PAREMAKS KORRALDAMISEKS". 8 akadeemilist tundi.

"Tuleohutuse seaduse koolitus töökoha tuleohutuse paremaks korraldamiseks"  

8-tunnine koolitus tuleohutuse eest vastutavatele isikutele

 


Lugupeetud ettevõtte ja asutuse juht, haldusjuht, turvajuht, majandusjuhataja
 

Meil on hea meel Teid kutsuda osalema Hansa Konverentside poolt korraldatud järgmisele tuleohutuse seaduse koolitusele töökoha tuleohutuse paremaks korralda-miseks, mis toimub 22. oktoobril 2014 EPIK saalis, (Toompuiestee 10)Tallinnas. 
 

Tuleohutuse seadus sätestab isikute kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamise korra. 

Koolitusel anname hea ülevaate tuleohutuse seadusest, muudatustest, tuleohutust reguleerivatest rakendus-aktidest ja määrustest. 
 

Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks ettevõttes.
 

Käsitlemisele tulevad teemad: tuleohutuse seadus, tuleohutuse eest vastutavate isikute õigused, kohustused, vastutus, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted, enesekontrolli tuleohutusaruanne, põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõuded, käitumine tuleõnnetuse korral, esmased tule- kustutusvahendid, tuleohutuspaigaldis ja selle omaniku kohustused, tuletöö.
 

Meie tuleohutuse koolitusel osalenud ettevõtte töötaja teab töökeskkonna tuleriske ja tuleohutusnõudeid, puhkenud tulekahju tunnuseid ning võimalikke ohtusid, oskab kasutada ja töökorras hoida töökoha tuleohutuspaigaldisi.  
 

Koolitusmeetod

Koolitus on praktilise sisuga ning  koosneb lühiloengutest ja aruteludest. Teoreetilised loengud on illustreeritud näidismaterjalidega. Koolitaja vastab osalejate küsimustele loengu kestel ja lõpus.

Väljastame tõendi koolituse läbimise kohta.


Koolituse lektor

Juri Jemeldjažev, kes on Anixel Ekspert OÜ juhatuse liige, hinnatud tuleohutusvaldkonna ekspert. Alates aastast 2007  tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahju-signalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Ta on töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal alates 1977. aastast. 

Hea võimalus tuleohutuse eest vastutavatele isikutelekes peavad kursis olema tuleohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmisega ning oskama kehtivaid nõudeid edukalt rakendada oma töös.


Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 29. septembrini soodushinnaga 118 eurot +km! 

 

* Meie koolitaja poolt on võimalik läbi viia evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse läbiviimine Teie ettevõttes. Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses viiakse vähemalt üks kord aastas läbi tulekahjuõppus. Siseministri 1. septembri 2010.a määrus nr 43Küsige hinnapakkumist.

 

 

Ohutut töökeskkonda soovides

Hansa Konverentsid
24. oktoober 2014 - "POSITIIVNE TEENINDAMINE" Sisekoolitus motivatsioonipäeval. Välja müüdud.
31. oktoober 2014 - UUS! "POSITIIVNE TEENINDAMINE" Praktiline koolitus 31. oktoobril Tallinnas.

UUS! "POSITIIVNE TEENINDAMINE"
Praktiline koolitus 31. oktoobril 


Koolituse eesmärk

Mitte lihtsalt "harida" osalejaid, vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste hoiakutes, suhtlemisel klientidega ja töö tulemustes.


Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud teenindajad nii jaemüügis kui HORECAs, bürooassistendid-sekretärid, müügi- ostu- ja teenindusspetsialistid, kes soovivad omandada juurde oskusi, kuidas olla töös tulemuslikum ja kuidas paremini hakkama saada "raskemate" klientidega. 


Koolituse sisu


Enda ettevalmistus

-Mida ma teenindajana mõjutada saan ja milline inimtüüp ma olen.

-Mis mind motiveerib teenindajana töötama, kas ka vastutan oma tulemuste tegevuste  eest.

-Kas mulle meeldib see töö, mida teen.

-Mille põhjal hindan enda pingutust ja kas mul on piisvalt teadmisi, et olla positiivne teenindaja?


Positiivne teenindamine

-Mis on teenindamine, mida kliendid ostavad ja usalduse olulisusest?

-Mis takistab positiivset teenindamist?

-Kuidas nn raskete klientidega toime tulla. 


 Teenindusprotsess

-Meeldiva esmamulje loomine ja kliendi ostusoovi täpsustamine.

-"Klient on oodatud suhtumine".

-Lisamüügivõimaluste leidmine, kliendi soovi täitmine ning hüvastijätt.


Minu positiivse teenindamise põhimõtted

-Praktiline tegevus, mille jooksul osalejad koostavad koolituse põhjal enda teenindusalaste tegevuste nimekirja kliendi ootuste täitmisel ehk nn teenindusstandardid.


Mida osalejad koolituselt saavad?  
 

1. Positiivse tõuke oma seniste tööharjumuste muutmiseks suhtumise kaudu.

2. Kindla arusaama, mille tagajärg on positiivne teenindus.

-Tasakaal eneses:

-Teenindus- ja suhtlemisoskused, sh konfliktidele reageerimine ja lahendamine.

3. Enda teenindusstandardid, mille tulemusel kasvab osavõtjate võime hoida oma tähelepanu vajalikel tegevustel.

4. Tööriistad ettetulevate  keeruliste  situatsioonide  lahenda-miseks. See omakorda suurendab osavõtjate võimet positiivsemalt teenindada.

5. Kokkuvõtte "minu lugu", kus kirjas koolituse jooksul tekkinud mõtted ja arutelud.


Koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, mille jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), kuulatakse konsultandi loengut ning arutletakse teemade üle. 


Koolitaja:

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud 9 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009, 2006-2008 ka koolitusfirmas Vain & Partnerid.  Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse ning meeskonnatöö koolitusi ning  pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles.  

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Viimase ligi 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada.


Hea võimalus täiendada teadmisi praktilisel koolituspäeval, mille viib läbi valdkonna hinnatud koolitaja-konsultant Guido Paomees!
 

Registreerudes osalema koolitusele * kuni 27. oktoobrini 2014 kehtib Teile soodushind 128 eurot +km! 

 


Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 04. november 2014 - Uus! "Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid" Järgmine tuleohutuse seaduse täiendkoolitus (eesti keeles)

Uus! "Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid"  


tuleohutuse seaduse täiendkoolitus 
 

Lugupeetud ettevõtte ja asutuse juht, haldusjuht, turvajuht, majandusjuhataja - tuleohutuse eest vastutavad isikud! 
 

Olete oodatud osalema koolitusele "Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaru-andele". Järgmine koolitus toimub 4. novembril 2014, Talllinnas. 

Koolitusel räägime muutunud kriteeriumitest, millest lähtuvalt tuleohutusaruande koostamine ehitise või tegevuse kohta on kohustuslik. Selgitame olulisemaid punkte, mida tuleb teada alates 1. jaanuarist 2014. Koolitus on praktilise sisuga, lektor konsulteerib lühiloengute vahel, pöörab tähelepanu kitsaskohtadele ja enamlevinud vigadele. Täidame tabeleid. Lektorile on võimalik esitada enda küsimused enne koolituspäeva või kohapeal. 

 

Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutus-aruanne vastavalt siseministri 10.02.2011 määrus nr 1 "Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid" lisa 2 kohaselt:

ehitised, kus päästetööde sooritamine on ohtlik või raskendatud; hooned, kus paiknevad elutähtsat või kommunaalteenust pakkuvad ettevõtted või asutused, side- ja navigatsiooniasutused; majutushooned; ööpäev ringi kasutatavad hooned, kus viibivad hoolealused, või muud isikud, kes tulekahju korral ei saa iseseisvalt evakueeruda; ehitised kus paiknevad haridus- ja teadusasutused ja kus on alalisi viibimiskohti enam kui kümnele inimesele; ehitised, kus on võimalik suurte rahvahulkade kogunemine; tööstus- ja põllumajanduslikud ehitised.
 

Tuleohutusaruannet saab esitada kas elektroonselt või paberkandjal Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini.  

Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlus-perioodile järgneva aasta 31. märtsiks! 

 

Koolituse kestvus: 4 akadeemilist tundi
 

Sisaldab: konsultatsioon ja praktiline töö
 

Koolitusel osalenutele väljastame tõendi täiend-koolituse läbimise kohta!
 

Koolituse lektor
 

Koolituse viib läbi Juri Jemeldjažev, hinnatud tuleohutusvaldkonna ekspert. Alates 2007. aastast tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultats- ioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Ta on töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal alates 1977. aastast. 
 

Koolituspäev on mõeldud Teile, kes peate kursis olema tuleohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmisega ning oskama kehtivaid nõudeid edukalt rakendada oma töös. 
 

Tule ja kinnista enda teadmisi praktilisel tuleohutuse seaduse täiendkoolitusel, mida viib läbi suurte kogemustega tule- ohutuse valdkonna ekspert-koolitaja Juri Jemeldjažev!
 

 

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema 20. oktoobrini 2014  soodushinnaga 89 eurot +km! 

 

 

Kohtumiseni koolitusel!

Hansa Konverentsid
14. november 2014 - "KUIDAS ISE MÕJUTADA OMA TULEMUSLIKKUST" Praktiline koolitus!

UUS! "Kuidas ise mõjutada oma tulemuslikkust" 

Praktiline koolitusKoolituse eesmärk

Mitte lihtsalt osalejaid "harida", vaid kutsuda esile nähtavaid positiivseid muutusi inimeste käitumises ja töö tulemustes. Aidata kaasa osalejate enesemotivatsiooni taseme tõstmisele ning tegevuste tulemuslikumaks kujunemisele meeskonnatöös.


Koolituse sisu

Kuidas mõjutada oma tegevuste tulemusi?
 

Minust sõltuvad ja mittesõltuvad tegurid.

-Milline inimtüüp ma olen?

-Kuidas keskenduda asjadele, mida saan mõjutada?

-Mis minust sõltub ja on minu kontrolli all.

-Suhtumise olulisusest.

-Kas teadmisi on kunagi liiast?

-Kuidas mõõta oma pingutust? 
 

Mis mind motiveerib oma tööd tegema?
 

-Kuidas mul täna läheb, kuidas mulle minu töö meeldib?

-Mis on see töö tegelikult, mida ma teen?

-Mis mind motiveerib?

-Vabandused või lahendused.

-Küsimus, mis annab jõu.

-Mida ma tegelikult tahan?
 

 Mida osalejad koolituselt saavad?
 

-Teadmise, kuidas iseennast paremini ja lihtsamini motiveerida.

-Oskuse mõista, mis meist sõltub ja mis mitte; kuidas nende faktoritega toime tulla.

-Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks.
 

Koolitaja: 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 9 aastat. Tema tooteportfelli kuuluvad müügi- meeskonnatöö- ja juhtimiskoolitused. Koolitanud Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinas ja Tartus) 2005-2009 ja 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat.

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis Guido regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 25% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 


Suurepärane võimalus osaleda meie klientide poolt kõrgelt hinnatud koolituspäeval. Tule ja kuula oma ala lektorit ning saa osa praktilisest koolitusest 14. novembril 2014!
 

Registreerudes osalema * kuni 24. oktoobrini 2014 kehtib soodushind 128 eurot + km! 


Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 18. november 2014 - EESMÄRGIKESKNE E-SUHTLUS: põhimõtted, õigekiri, hea stiil. Praktiline koolituspäev! Välja müüdud.

 UUS! "Eesmärgikeskne e-suhtlus:
põhimõtted, õigekiri ja hea stiil" praktiline koolitus
 


Hansa Konverentsidel on hea meel kutsuda Teid osalema järgmisele praktilisele koolitusele "Eesmärgikeskne e-suhtlus: põhimõtted, õigekiri ja hea stiil", mis toimub 18. novembril 2014 "Seiklusjutte maalt ja merelt" seminariruumis (Tartu mnt 44), Tallinnas
 

Koolitusel tutvustatakse viimaste aastate uuendusi eesti õigekirjas, sh suur- ja väiketähe ning kirjavahemärkide kasutamises. Õigekeelsussõnastik 2013 ja "Ametniku soovitussõnastik" 2014: mis muutub? Koolitusel näidatakse, kuidas e-kiri ja e-kirjutis laiemalt erinevad sama sisuga kirjutistest paberkandjal. Vaadeldakse tüüpilisemaid stiilivigu kirjutistes ja õpetatakse, kuidas neid vältida.

Koolitus seob loengu praktiliste harjutustega ning rakendab aktiivõppe meetodeid. Teoreetiline osa sisaldab tegelikke näiteid teema sagedasemate probleemide ja eksimuste kohta. Igas plokis teeme harjutusi, toome näiteid osalejate kodulehe tekstidest. Lisaks suunab ja julgustab koolitus kasutama hea keele internetiallikaid ja tutvustab sobivamaid keelehoolderaamatuid.

 

Koolituse eesmärk ja sihtgrupp

 

Koolitus tutvustab e-kirjutise eripära ning tähtsamaid uuendusi õigekirjas. Koolitus on mõeldud kõigile, kel huvi õige, arusaadava ja heas sõnastuses e-suhtluse vastu - sekretärid, ametnikud, müügiinimesed, kodulehtede sisuloojad ja kõik teised huvilised.
 

Koolituse lektor
 

Koolituse viib läbi valdkonna hinnatud lektor Loone Ots, kes on teadlane ja dramaturg. Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetanud ja õpetab eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut. Õppejõud alates 1993, Moskva Riikliku Ülikooli külalislektor alates 2008. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele valdkonnas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. 
 

 

Kuna tegemist praktilise koolitusega, siis osalejate arv on piiratud.

 

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema 5. novembrini 2014 soodushinnaga 118 eurot +km!


* Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse sisekoolitusena! Programmi koostame Teie organisatsiooni vajadustest lähtuvalt.Kohtumiseni koolitusel!

 

 
25. november 2014 - UUS! "KUIDAS EHITADA MÜÜVAT KODULEHTE". 21. sajandi koduleht - mida ettevõtted peaksid teadma? Praktiline koolituspäev.

UUS! "Kuidas ehitada müüvat kodulehte" 

21. sajandi koduleht - mida ettevõtted peaksid teadma?
 
 

Hea ettevõtte juht, turundusjuht, müügijuht, kodulehtede sisuloojad ja kõik teised huvilised!

 

Olete oodatud Hansa Konverentside praktilisele koolituspäevale "Kuidas ehitada müüvat kodulehte". Koolitus toimub 25. novembril 2014, Tallinnas. 


Koolituse sisu 
 

Koolituse eesmärk on anda tervikpilt kodulehest ja selle potentsiaalist ettevõttele. Tänapäeval on hästitoimiv koduleht ettevõtte oluline turunduskanal, mille kaudu klienti leida ja hoida. Kuidas luua koduleht selliselt, et see müüks? Kui saame külastaja kodulehele, siis kuidas teda panna tegema soovitud toiminguid? Kuidas tagame, et kodulehe panustamiseks tehtud töö end topelt tagasi maksab?

Koolituse käigus tutvume kodulehtedega raku tasandilt kuni visuaalse osani (disain, tekstid, sisu jne) ja vaatame enamlevinud internetiturunduse lahendusi.   


Koolituspäeval toome Teieni näiteid, vaatame kõikide osalejate kodulehti. 

Koolituse alguses loosime välja kolmele ettevõttele tasuta kodulehe analüüsi võrdluses tema konkurentidega. Analüüsi tulemused teeme teatavaks veel enne koolituse lõppu kohapeal!
 

Koolituse kestel vastame küsimustele:

-Milline on tänapäeva koduleht?

-Millises kodulehe tegemise etapis peame mõtlema kodulehe eesmärgile ja selle täitmisele?

-Milliseid vigu saab, aga ei tohi sisu kirjutades teha? Kuidas erinevad sihtrühmad?

-Kuidas kõnetame klienti nii, et ta usuks meie head tahet olla tema parim teenindaja? 

-Kuidas muuta koduleht nähtavaks? SEO otsingumootoritele optimeerimine ja põhimõtted, kui teadlikud oleme nendest valikutest?

-Kas kasutame piisavalt sotsiaalmeedia võimalusi ettevõtte käibe kasvatamiseks?  


Mida osalejad koolituselt saavad?

-Parema arusaama kodulehe tähtsusest internetiturunduses.

-Kodulehtede tekstid, kirjutamise psühholoogia.

-Oskuse hinnata kriitilisema pilguga ettevõtete kodulehekülgi.

-Teadmise, mis aitab ettevõtte kodulehte teha otsingu-mootorites nähtavaks.

-Kasulikke näpunäiteid sotsiaalmeedia turunduses orien-teerumiseks.

-Hulganisti mõtteid, mis vajaksid internetiturunduses realiseerimist!

 

Koolitusel astuvad üles valdkonna hinnatud spetsialistid:

 

Loone Ots, kes on teadlane ja dramaturg. Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetanud ja õpetab eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut. Õppejõud alates 1993, mitme välisülikooli külalislektor alates 2008. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele valdkonnas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. 
 
 
 
 

 

Diana Taluri on viimased 13 aastat olnud tegev internetimeedias. Peamiselt on nõustanud Eesti ettevõtteid online-reklaamikampaaniate ja erinevate interneti projektide osas. Teadmisi turunduse kohta on täiendanud EBS-i magistratuuris, mille lõpetas aastal 2009. Viimasel ajal on tema fookus rohkem suunatud sotsiaalmeediale, mis võimaldab paljudel ettevõtetel end nähtavamaks teha. 2011. aastal alustas ta ettevõtlusega Austraalias, kus lõi brändi Marketing Sharks. Pea kaks aastat on firma tegutsenud ka Eestis.

 

 

 

Tanel Taluri on üle 15 aasta tegutsenud IT valdkonnas. Taust juhtimises, müügitöös, projektijuhtimises ja IT kasutajatoes näitab teadmiste unikaalset kombinat-siooni. Praktilist tarkust toetab ka EBS-i ärijuhtimise bakalaureusekraad. Momendil on tema huvi ning kirg tegeleda uute innovaatiliste e-turunduse lahendustega, mida saab igapäevaselt ellu viia internetiturunduse ettevõttes Marketing Sharks.

 

 

Tegemist on praktilise koolitusega, kohtade arv grupis piiratud.

 

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 17. novembrini 2014 soodushinnaga 138 eurot +km! 

 

 
Kohtumiseni koolitusel!

 

Hansa Konverentsid

 

 

 

 

 
03. detsember 2014 - UUS! "FINANTSKURSUS SPETSIALISTILE JA OTSUSTAJALE" 3-osaline sülearvutipõhine töötuba.

"FINANTSKURSUS SPETSIALISTILE JA OTSUSTAJALE" 
 

 Uus! 3-osaline sülearvutipõhine töötuba
 

Olete oodatud osalema uuele praktilisele sügiskursusele, kolmest töötoast koosnev töötuba, "Finantskursus spetsialistile ja otsustajale", mille viime läbi 3., 10.  ja 17. detsembril 2014, Tallinnas.


Eesmärk on omandada juurde finantsalaseid teadmisi ja oskusi, et  sisuliselt osaleda ettevõtte planeerimises, korraldamises ja juhtimises. 

Sihtgrupp: spetsialistid, otsustajad (tootmis-, laologistika-, sisseostu-, müügi-, turundus-, turustus-, haldus-, personalispetsialistid ja juhid), kes soovivad täiendada finantsalaseid teadmisi ja praktilisi oskusi.


Ettevõtte edu väljundub tema finantsnäitajates, finantssihtide saavutamises ja rahavoogudes. Mida enesekindlamalt juhtivtöötajad orienteeruvad tegevuse sisendite ja finantsväljundite seostes, seda konkreetsemalt ilmneb nende erialane panus ettevõtte edu kujundamisel. 

Töötubade rõhuasetus on juhtimisprotsessi lahutamatutel seostel - mineviku, oleviku ja tuleviku otsuste mõju mõistmisel, meetmete kavandamisel ning väärtuse loomisel. 

Töötubades lahendame ülesandeid MS Excelis. Eeldame, et osalejad sisestavad enda ettevõtte või tööandja andmed ja edastavad need lektorile tagasiside saamiseks.

 

Töötuba 1 - 3. detsember 2014

Finantsanalüütiline nägemus. Keskendume finantsaruannetel ja nende baasil arvutatud finantssuhtarvudel, mida rakendatakse finantsjuhtimise eesmärgil nii hetkeseisu kaardistamisel kui tuleviku finnatssihtide määramisel. Seostame kasumit, tasuvust ja vabu rahavoogusid erinevate otsustajate vastutusalasse kuuluvate tegevuste ja otsustega. Tutvustame näidete abil rusikareegleid ja rahandusalaseid truisme, mis võivad osutuda määravaks ettevõtte jätkusuutlikkusele. Erilist tähelepanu pälvivad rahavoogude aruanne, staatilised ja dünaamilised likviidsusnäitajad, finantsvõimendus, rentaablus, kapitali hind. 

Kodune  ülesanne.


Töötuba 2 - 10. detsember 2014
 
Juhtimisarvestuslik nägemus. 
Keskendume tootmis- ja lõplikul omahinnal ning investeeringute nõutaval tootlikkusel. Arutame muutuv- ja püsikulude loomust, osatähtsust ja mõju tootmis- ja lõpliku omahinna kontekstis. Tegevuspõhise arvestusmaatriksi (ABC) abil analüüsime erinevate otsustajate vastutusala kulusid ja nende jaotust tegevustele ja kulukandjatele (tooted, teenused). Süveneme tasuvuse tugimudelitesse (sg aegväärtusel põhinevatesse), hindamaks tehtud investeeringute, kampaaniate ja poliitikate tasuvust ja tuletades tulevaste investeeringute nõutavat tootlikkust. 

Kodune ülesanne.


Töötuba 3 - 17. detsember 2014
 
Eesmärgistatud eelarve nägemus. Eelarvestamise proitsess lisab väärtust, kui sellele eelnevad tegevuse, ärikeskkonna ja riskianalüüsid ning koostatakse realistlik tegevuste/meetmete plaan. Ettevõtte strateegilistest eesmärkidest ja finantssihtidest lähtuvalt rakendame tegevuspõhist arvestusmaatriksit alt-ülesse planeerimisel ja erinevate meetmete / poliitikate / stsenaariumite mõju tuletamisel. Hindame eelarvete kooskõla ettevõtte missiooni, visiooni, ja finantssihtidega ja tuvastame kas kavandatud tulevikustsenaariumid loovad või hävitavad väärtust. 

Kodune ülesanne.  

 

Palume Teil kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.
 

3-osalise finantskursuse viib läbi New Yorgis sündinud, rahvusvahelise taustaga finantsanalüütik ja koolitaja, Rita Ilisson.

Maailmapanga ja teiste rahvusvahe-liste doonorite konsultant alates 1991. Rita Ilisson, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001, on mitmete finants- ja raamatupidamisalaste õpperaamatute autor, töötanud finantsarvestuse ja rahanduse lektorina Rootsis ja Eestis. 
Silmapaistvad projektid ja kogemused: Albaania Keskpanga järelvalve protseduurid (2013), Moldova finantsarves-tuse/auditeerimise reform (2005-2007), Leedu finantsarvestuse/auditeerimise reform (2003-2004). 
 

Registreerides end osalema 3-osalisele kursusele kuni 24. novembrini 2014 kehtib soodushind 298 eurot +km!


Soovitame läbida kogu kursus, teemad haakuvad kursuse kestel. Osaledes üksikutes töötubades, ühe töötoa maksumus 120 eurot +km. 

 

 

Kohtumiseni töötubades!

Hansa Konverentsid 
05. detsember 2014 - UUS! "JULGUS MUUTUDA. ENESEHINNANG JA MINA". Praktiline koolitus 5. detsembril Tallinnas!

"Julgus muutuda"

Enesehinnang ja mina
 

 

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad suurendada positiivset suhtumist eelkõige endasse ja parandada selle kaudu enesehinnangut.


Koolituse eesmärk: omandada praktilisi oskusi, kuidas paremini toime tulla tööalaste ja isikliku elu väljakutsetega. 
 

Koolituse sisu
 

Sissejuhatus

-Miks ma siin olen ja millised on minu ootused.

Mis põhjustab madala enesehinnangu

-Kuidas hindan ennast praegu, kas minu "rollid" mõjutavad minu enesehinnangut.

-Milline inimtüüp ma olen.

Loobu negatiivsest suhtumisest

-Milline on minu suhtumine ümbritsevasse, kas püüdlen täiuslikkuse poole?

-Kuidas raskustega toime tulla ja millised hirmud mind selle juures takistavad?

-Prioriteedid ja keskendumine.

Enesehinnangu suurendamine.

-Oma puuduste aksepteerimine.

-Tegutsemine ja vastutamine. Ära püüa muuta teisi.

-Hooli olevikust. 

Kokkuvõte ja edasised tegevused.

-Kas sain vastused oma küsimustele.

-Mis hakkab edaspidi konkreetselt muutuma minu läbisaamises iseendaga?

 

Mida osalejad koolituselt saavad?

-Teadmise, kuidas enesehinnang ja eneseusk omavahel seotud on.

-Oskused, kuidas paremini toime tulla enesehinnangut kõigutavate inimeste ja olukordadega.

-Meelekindluse hoida kontrolli all negatiivseid emotsioone, mis laostavad enesehinnangut.

-Tõuke enda seniste käitumis- ja mõttemallide muutmiseks.

-Soovi õpitud oskuste ja teadmiste edaspidiseks kasutamiseks, et olla edukam nii tööalaselt kui eraelus.


Koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi. Koolitusel tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 9 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Tule ja kuula valdkonna tunnustatud lektorit ning saa osa uuest praktilisest koolituspäevast 5. detsembril!
 

Kiirematele registreerujatele kehtib soodushind!

Registreerudes osalema kuni 28. novembrini 2014 kehtib sooduspakkumine 122 eurot +km! 


Osalejate arv õppetöö grupis on piiratud, tegemist on praktilise koolitusega. 

 


*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Küsige hinnapakkumist!Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 11. detsember 2014 - "JULGUS MUUTUDA. ENESEHINNANG JA MINA" Praktiline koolitus. *Välja müüdud.

"Julgus muutuda"

Enesehinnang ja mina
 

11.12.2014 koolitus on välja müüdud.

Koolituse eesmärk: omandada praktilisi oskusi, kuidas paremini toime tulla tööalaste ja isikliku elu väljakutsetega. 

 

Koolituse sisu
 

Sissejuhatus

-Miks ma siin olen ja millised on minu ootused.

Mis põhjustab madala enesehinnangu

-Kuidas hindan ennast praegu, kas minu "rollid" mõjutavad minu enesehinnangut.

-Milline inimtüüp ma olen.

Loobu negatiivsest suhtumisest

-Milline on minu suhtumine ümbritsevasse, kas püüdlen täiuslikkuse poole?

-Kuidas raskustega toime tulla ja millised hirmud mind selle juures takistavad?

-Prioriteedid ja keskendumine.

Enesehinnangu suurendamine.

-Oma puuduste aksepteerimine.

-Tegutsemine ja vastutamine. Ära püüa muuta teisi.

-Hooli olevikust. 

Kokkuvõte ja edasised tegevused.

-Kas sain vastused oma küsimustele.

-Mis hakkab edaspidi konkreetselt muutuma minu läbisaamises iseendaga?

 

Mida osalejad koolituselt saavad?

-Teadmise, kuidas enesehinnang ja eneseusk omavahel seotud on.

-Oskused, kuidas paremini toime tulla enesehinnangut kõigutavate inimeste ja olukordadega.

-Meelekindluse hoida kontrolli all negatiivseid emotsioone, mis laostavad enesehinnangut.

-Tõuke enda seniste käitumis- ja mõttemallide muutmiseks.

-Soovi õpitud oskuste ja teadmiste edaspidiseks kasutamiseks, et olla edukam nii tööalaselt kui eraelus.


Koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi. Koolitusel tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 9 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


 

 12. detsember 2014 - "TÕHUS AJAKASUTUS. KUIDAS SAAVUTADA VÄHEMAGA ROHKEM?". Praktiline koolitus 12. detsembril Tallinnas!

"Tõhus ajakasutus"

Kuidas saavutada vähemaga rohkem?
 

 

Kui tunned, et aega on vähe ja palju olulisi tegevusi jääb tegemata või lükkub edasi, siis on see seminar just Sulle! 
 

Koolituse eesmärk
 

Õppima väärtustama oma aega ning leida praktilisi tööriistu aja veelgi tõhusamaks kasutamiseks seatud eesmärkideni jõudmiseks.
 

Koolituse sisu
 

Kuidas ma oma aega praegu kasutan?
 

-Mis on tõhus ajakasutus?

-Organiseeritus, milleks veel see?

-Kui hea aja planeerija Sa oled.

-Pakilisus - mida see annab ja ära võtab.

-Tegevuste efektiivsus - kuidas saavutada vähemaga rohkem.

-Kuidas oma ajakasutust korraldad?
 

Ajakao põhjused ja lahendused nendele.
 

-Ajakao põhjused.

-Eesmärgid "töötavad" koos Sinuga.

-Ebaefektiivse ajakasutuse hoiatusmärgid.

-Põhilised ajaraiskajad ja kuidas nendega toime tulla.

-Keskendumine olulisele - mille põhjal seada prioriteete oma tege- vustele.

-Õpi ütlema "ei".
 

 Mida osalejad koolituselt saavad?
 

-Teadmise, kuidas oma aega veelgi tõhusamalt kasutada.

-Oskuse mõista, kuidas ja milleks prioriteete seada.

-Positiivse tõuke oma seniste harjumuste muutmiseks.

-Arusaama, kuidas teha õiges mahus õigeid asju.

-Tööriistad ettetulevate ajakasutuse probleemide lahenda- miseks.


Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Koostatav mapp on pigem töövihik, mida on mugav kasutada ka peale programmi lõppemist oluliste "tükkide" meelde tuletamiseks. 
 

Koolitaja: 
 

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegelenud 9 aastat. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009; 2006-2008 koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse- ning meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, täiendanud ennast TÜ-s pedagoogika ja seminaride läbiviimise alal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Aastatel 2000-2003 juhtis regiooni direktorina Kesk-Aasias Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadžikistani piirkonda. Viimase 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada. 


Tule ja kuula valdkonna tunnustatud lektorit ning saa osa meie klientide poolt kõrgelt hinnatud praktilisest koolituspäevast!
 

Kiirematele registreerujatele kehtib sooduspakkumine!

Registreerudes osalema kuni 5. detsembrini 2014 kehtib soodushind 122 eurot +km! 


Osalejate arv õppetöö grupis on piiratud, tegemist on praktilise koolitusega. 

 

*Suurepärane võimalus on tellida koolitus ettevõttesse! Programmi koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Küsige hinnapakkumist!


Teid koolitusele oodates

Hansa Konverentsid

 07. jaanuar 2015 - "ARVESTUSE FÖÖNIKS-KONTSERN". 3-osaline töötuba KONSOLIDEERIMINE uus kursus alustab 7. jaanuaril 2015.

"Arvestuse Fööniks-Kontsern"
3-osaline sülearvutipõhine töötuba / konsolideerimine
 

 

Hea ettevõtte juht, finantsjuht, raamatupidaja ja audiitor
 

Meil on hea meel Teid kutsuda järgmisele konsolideerimise praktikumile, mis toimub 7., 14. ja 21. jaanuaril 2015, Tallinnas. Praktikum on mõeldud Teile, kelle tulevased tööülesanded või otsused sõltuvad Teie konsolideerimise alastest teadmistest ja oskustest. 

 

3-päevane uus konsolideerimise kursus on sülearvutipõhine, mille ülesehitus järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame praktilisi ülesandeid ja keskendume ülesannete ja näidete abil kontserniarvestuse koostamise alustel, võtmeküsimustel ja konsolideerimises ette tulevatel kitsaskohtadel. Iga päeva- teema kohta oleme koostanud üleande excelis, mida koos lahendame ja kommenteerime. Samm sammult kursuse päevakava tagab, et praktikum on sobilik Teile, kes ei ole varem konsolideerinud ega kasutanud konsolideeritud aruandeid oma otsuste langetamisel.
 

Praktikumi sisu arvestab kehtivate RTJide ja hea raamatupidamistava alusteks olevaid IFRSi nõudeid.
 

 

Palume Teil kursusele kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.
 

Konsolideerimise kursuse viib läbi New Yorgis sündinud, rahvusvahelise taustaga finantsanalüütik ja koolitaja, Rita Ilisson.   


Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993 - 2001, IASB SAC liige 2001 - 2005, Rahvusvahelise Ülikooli Audentes rahvusvahelise auditi, majandusarvestuse ja finantsteaduse BA/MBA programmide lektor 2001 - 2009, Maailmapanga ja teiste rahvusvaheliste doonorite konsultant aastast 1991. Rita Ilisson on mitmete finants- ja raamatupidamisalaste õppe-raamatute autor, töötanud finantsarvestuse lektorina ülikoolides Rootsis ja Eestis. 
 

Suurepärane võimalus kinnistada konsolideerimisalaseid teadmisi algaval kursusel.


Tutvu kursuse päevakavadega täpsemalt ja registreeri end osalema kuni 1. detsembrini 2014 soodushinnaga 365 eurot +km! 

 

 


Teid kursusele oodates!
 

Hansa Konverentsid

 

 

 
27. veebruar 2015 - "POSITIIVNE TEENINDAMINE" Järgmine praktiline koolitus 27. veebruaril Tallinnas!

"POSITIIVNE TEENINDAMINE"
Praktiline koolitus 27. veebruaril 2015 


Koolituse eesmärk

Mitte lihtsalt "harida" osalejaid, vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste hoiakutes, suhtlemisel klientidega ja töö tulemustes.


Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud teenindajad nii jaemüügis kui HORECAs, bürooassistendid-sekretärid, müügi- ostu- ja teenindusspetsialistid, kes soovivad omandada juurde oskusi, kuidas olla töös tulemuslikum ja kuidas paremini hakkama saada "raskemate" klientidega. 


Koolituse sisu


Enda ettevalmistus

-Mida ma teenindajana mõjutada saan ja milline inimtüüp ma olen.

-Mis mind motiveerib teenindajana töötama, kas ka vastutan oma tulemuste tegevuste  eest.

-Kas mulle meeldib see töö, mida teen.

-Mille põhjal hindan enda pingutust ja kas mul on piisvalt teadmisi, et olla positiivne teenindaja?


Positiivne teenindamine

-Mis on teenindamine, mida kliendid ostavad ja usalduse olulisusest?

-Mis takistab positiivset teenindamist?

-Kuidas nn raskete klientidega toime tulla. 


 Teenindusprotsess

-Meeldiva esmamulje loomine ja kliendi ostusoovi täpsustamine.

-"Klient on oodatud suhtumine".

-Lisamüügivõimaluste leidmine, kliendi soovi täitmine ning hüvastijätt.


Minu positiivse teenindamise põhimõtted

-Praktiline tegevus, mille jooksul osalejad koostavad koolituse põhjal enda teenindusalaste tegevuste nimekirja kliendi ootuste täitmisel ehk nn teenindusstandardid.


Mida osalejad koolituselt saavad?  
 

1. Positiivse tõuke oma seniste tööharjumuste muutmiseks suhtumise kaudu.

2. Kindla arusaama, mille tagajärg on positiivne teenindus.

-Tasakaal eneses:

-Teenindus- ja suhtlemisoskused, sh konfliktidele reageerimine ja lahendamine.

3. Enda teenindusstandardid, mille tulemusel kasvab osavõtjate võime hoida oma tähelepanu vajalikel tegevustel.

4. Tööriistad ettetulevate  keeruliste  situatsioonide  lahenda-miseks. See omakorda suurendab osavõtjate võimet positiivsemalt teenindada.

5. Kokkuvõtte "minu lugu", kus kirjas koolituse jooksul tekkinud mõtted ja arutelud.


Koolituspäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, mille jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid (ca 30% kogumahust), kuulatakse konsultandi loengut ning arutletakse teemade üle. 


Koolitaja:

Guido Paomees, kes on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud üle 9 aasta. Ta tegi koolitusi Haabersti Maja Kinnisvarakoolis (Tallinnas ja Tartus) 2005-2009, 2006-2008 ka koolitusfirmas Vain & Partnerid.  Alates 2007. aastast loeb ta EBSis Professionaalse müügi kursust ja juhendab Helsingis turunduspraktikat. Guido teeb peamiselt enesearengu-, müügi- ja teeninduse ning meeskonnatöö koolitusi ning  pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte; seda nii eesti, vene kui inglise keeles.  

Guido Paomees on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal. Töötanud ajaloolasena, Hiiu maakonnavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna, müügiesindajana ja piirkonna juhina Eestis ja Kesk-Aasias. Viimase ligi 20 aasta jooksul saadud praktilised kogemused nii müügi-inimesena kui tippjuhina on aidanud neid oskuseid koolitaja töös arendada ja rakendada.


Hea võimalus täiendada teadmisi praktilisel koolituspäeval, mille viib läbi valdkonna hinnatud koolitaja-konsultant Guido Paomees!
 

Registreerudes osalema koolitusele * kuni 2. veebruarini 2015 kehtib Teile soodushind 128 eurot +km! 

 


Teid koolitusele oodates!

Hansa Konverentsid

 © Hansa Konverentsid OÜ
Helista meile 56 933 318 või kirjuta hansa@hansakonverentsid.ee
.